روزنامه اصلاح

سرپرست وزارت معادن و پترولیم: سرمایه‌گذاری روی استخراج معادن افغانستان افزایش می‌یابد

وزارت معادن وپترولیم، توافقنامه های«تعدیل قرار داد معدنکاری با مقیاس کوچک در معادن سنگ مرمر ولایت هرات» را امضا کرد.

نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن وپترولیم که روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت به هدف امضای قرار دادها با نمایندگان شرکت های خصوصی معدنکاری سخن می زد، افزود: تعدیلات در ۹ قرار داد استخراج سنگ مرمر با در نظر داشت استندردهای بین المللی صورت گرفته است تا در آینده مشکلات حقوقی رو نما نشود.

بانو نهان گفت که از میان ۱۴۷ پروژۀ کوچک ومتوسط معدنکاری، تعدادی از آن با مشکلات جدی تخنیکی وحقوقی روبه رو بود وشرکت های قرار داد کننده نمی توانستند مطابق قرار داد اولیه کار نمایند.

او گفت :” ۹ پروژه‌ای که امروز توافقنامه های تعدیل قرار داد آن امضا شد، شامل ۱۴۷ پروژه است که شرکت های قرار داد کنندۀ آن دوسال پیش خواهان ایجاد تعدیل شده بودند.

سرپرست وزارت معادن وپترولیم دلیل وجود مشکلات در پروژه های کوچک و متوسط در گذشته را نبود تجربه کافی این وزارت در امضای 

قرار دادهای کوچک عنوان کرد.

وی افزود که روند بررسی این ۹ قرارداد از سوی کمیتۀ مختلط وزارت های مالیه، اقتصاد، تجارت، عدلیه، اداره تدارکات ملی و وزارت معادن وپترولیم، چندین ماه زمان را در برگرفت تا تکمیل و سرانجام امضا گردید.

بانو نهان تأکید کرد که براساس امضای توافقنامه تعدیل ۹ قرار داد معدنکاری با مقیاس کوچک معادن سنگ مرمر ولسوالی های چشت شریف و اوبه ولایت هرات، شرکت ها مکلف اند طی یک ماه پلان بهره برداری خود را به وزارت معادن بسپارند تا این وزارت پس از منظوری پلان بهره برداری، به شرکت ها اجازه استخراج بدهد.

سرپرست وزارت معادن وپترولیم گفت که سال ۲۰۱۹ سال سرمایه گذاری روی سکتور صنایع استخراجی در افغانستان می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید