روزنامه اصلاح
آرشیو ماهانه

سرطان ۱۳۹۹

افغان اعلانات

آمریت عمومی مرکز تخنیکی و ترانسپورتی افسوتر واقع حصه اول خیرخانه مینه یک تعداد از کانتینر های خویش را که در جوار سرک عمومی کابل – پروان، سرک عمومی حصه اول خیرخانه مینه در کوچه فرعی…
ادامه مطلب ...

اعلان داوطلبی

(تهیه و خریداری روغنیات و فلتر باب مورد ضرورت وسایط بابت سال مالی 1399) شماره داوطلبی: MOIC/G-2/NCB/1399 آمریت تدارکات وزارت اطلاعات وفرهنگ از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید…
ادامه مطلب ...

دوام همکاری شبکه‌ی انکشافی آغاخان با وزارت اطلاعات و فرهنگ؛ کار ترمیم و بازسازی ساحات و آبدات تاریخی…

محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، روز گذشته در دیدار با خانم شهزاد ایرجی، نماینده دیپلوماتیك شبكة انكشافی آغاخان روی تطبیق پروژه‌های ترمیم و بازسازی ساحات و آبدات تاریخی…
ادامه مطلب ...