روزنامه اصلاح
آرشیو ماهانه

جوزا ۱۳۹۹

لزوم توجه به نگرانی‌ها در پیوند به روند رهایی زندانیان

روند رهایی زندانیان گروه طالبان از بند زندان های دولت افغانستان شتاب بیشتری یافته است. طی دو سه روز گذشته نزدیک به یک هزار تن از این زندانیان از بند رها گردیده اند. و همزمان با این، روز…
ادامه مطلب ...