روزنامه اصلاح
آرشیو ماهانه

جدی ۱۳۹۸

تجلیل‌های نادرست از پیروزی

پیروزی ورزشکاران افغانستان، خوشحالی عمیق و مشترک را به تک تک خانه های مردم اهدا می کند. در کنارها خبرها ناخوشایند در کشور، خبرهای خوبی هم هست که باعث شادمانی و امیدواری شهروندان می شود.…
ادامه مطلب ...