روزنامه اصلاح
آرشیو ماهانه

قوس ۱۳۹۸

فرا رسیدن فصل سرما افزایش بهای مواد سوختی و نگرانی‌های مردم

افغانستان ازنظر تورید مواد سوختی باجدی ترین چالش رو به رو است و درمواردی با محدودیت و منع واردات و بندش راه های انتقالاتی، کمبود جدی و افزایش بها را شاهد بوده که مردم با نگرانی، سیاست…
ادامه مطلب ...