روزنامه اصلاح
آرشیو ماهانه

حوت ۱۳۹۷

د نوروز مېلى او دودونه

له ميلاد څخه د ۲۵۰۰ كاله وړاندي په لرغوڼي بخدي يا بلخ كې د يماپاچا په لارښووني د شاهي ارګ له جوړولو څخه وروسته يي د وګړو د سوكالي لپاره هوډوكړنو په دي توګه يما (جمشيد) به آريايان خپل…
ادامه مطلب ...