روزنامه اصلاح

۸ مورد شکایت و تخلف رسانه‌یی بررسی شـد

نشست کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌یی، روز گذشته به ریاست حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد.

به گزارش آژانس باختر: در این نشست هفت شکایت و تخلف رسانه‌یی که از سوی شماری از نهادهای دولتی و خصوصی به کمیسیون ارسال شده بود، به بررسی گرفته شد .

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، در حالی که  طرفین شکایات و تخلفات نیز در نشست کمیسیون حضور داشتند، در رابطه به چگونگی کار و حدود صلاحیت های کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه یی در راستای رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه یی معلومات داد.

همچنان طرفین، شکایات و پیشنهادهای شان را به طور حضوری به کمیسیون ارائه کردند.

به همین ترتیب اعضای کمیسیون بعد از بررسی ، مطابق به طرزالعمل و صلاحیت های کمیسیون، در رابطه به شکایات و تخلفات رسانه‌یی، فیصله های لازم کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید