روزنامه اصلاح

۶٫۵ میلیون کودک آسیب‌پذیر در افغانستان

مقامات و نهاد های مسؤول حمایت ازاطفال آسیب پذیر، یتیم و بی سرپرست افزایش شمار کودکان آسیب پذیر درافغانستان را نگران کننده خوانده و  می گویند: حدود شش و نیم میلیون کودک درمعرض خطردرکشور وجود دارد و دولت بایستی، باجدیت  به این مسأله رسیدگی نماید .

آنها همچنان می گویند : شمارکودکان در معرض خطر درکشورازجمله کودکان یتیم ، بی سرپرست ، معلول ، معتاد به مواد مخدرو کودکانی که مصروف کارهای شاقه و یا مورد خشونت قرار می گیرند  به شش ونیم میلیون تن میرسد.

آقای نجیب الله اخلاقی رییس بخش مصؤونیت کودکان وزارت کارواموراجتماعی ، شهدأ و معلولین کشوردرمورد اطفال آسیب پذیر، یتیم و بی سرپرست چنین می گوید : همین اکنون شش و نیم میلیون کودک کشور درمعرض خطرقراردارد و آسیب پذیر میباشند .

به گفته آقای اخلاقی، کودکان آسیب پذیر شامل بیست وسه کتگوری میگردند .

او گفت : وزارت کار و اموراجتماعی درسطح کشور دربرابر بیست وسه کتگوری کودک مسوول است که با خطر رو به رو میباشند ؛ مانند : گدا ، بی سرپرست ، یتیم ، کودکانی که قبل از وقت مجبور به ازدواج
می شوند ، کودکانی که درقاچاق و استثماراستند ، کودکان بی جا شده ی داخلی ، متخلف قانون ، محروم از مراقبت پدر و مادر، استفاده از اطفال در منازعات  مسلحانه و همین گونه دربرابر کودکانی مسؤولیت دارد که با آزار و اذیت جنسی رو به رو
استند .

وی گفت : وزارت کار واموراجتماعی تصمیم بر این دارد تا برای  بهبود وضعیت  زندگی این کودکان یک برنامه عملی را رویدست بگیرد و بالای آن  کار کند .

او افزود : ” هدف ما از زیر دست گرفتن این برنامه این است که ازاین به بعد  به گونه ی دقیق به سراغ کودکان  درتمام  نقاط  افغانستان می رویم . آمارهایی را هم که تهیه میکنیم  براساس  شیوه ها ، روش های تخنیکی وعلمی است که  همکاران آموزش
دیده ی ما درولایت ها می  روند ؛ در روستاها کودکان آسیب پذیر را شناسایی  میکنند وما با دونرهایی که درکابل روی  سیستم سازی کار میکنند، ازاین جا مشترکاً با آن ها برنامه  سازی می نماییم .

آقای اخلاقی گفت : شبکه ی مصؤونیت کودکان  تا حال  برای کودکان در بخش  های آموزش ، صحت ، کاریابی ، موضوعات حقوقی، جلوگیری از کارهای غیر قانونی  کودکان ، بیرون ساختن کودکان از کارهای  شاقه و برخی موارد دیگر با هزاران کودک  از طریق شماری از ادارات کمک کرده است ، اما به گفته وی  این کارها کافی نیست .

وی علاوه کرد : باوجود  این کمک ها درحال حاضرسه اعشاریه یک  میلیون کودک  در افغانستان باخطر رو به رو استند که از این میان یک اعشاریه نه میلیون کودک کارهای روزه مره و یک اعشاریه سه میلیون دیگرکارهای شاقه را انجام  می دهند .

به گفته آقای اخلاقی: بربنیاد ارزیابی های این وزارت ، در حال حاضر یک میلیون ونه صد هزار کودک خیابانی  درکشور وجود دارند که از آن جمله  یک اعشاریه دو میلیون تن مصروف کارهای  شاقه استند .

وی گفت : با وصف اینکه یک رقم زیاد از کودکان در معرض خطراستند ، اما حکومت  نتوانسته حتا یک افغانی را در بودجه ملی برای این کودکان وقشر آسیب پذیر درنظربگیرد .

با وجوداین ، آقای اخلاقی خاطرنشان کرد که وزارت کارواموراجتماعی ، در همکاری با برخی نهاد های داخلی و خارجی بیش ازبیست هزارکودک آسیب پذیر را تحت پوشش قرار داده، زمینه ی رفتن آنها را به مکتب و یافتن کارمناسب  فراهم ساخته است .

برخی از نهاد های حمایت از اطفال در افغانستان می گویند ، کودکان افغانستان  هنوزهم در معرض آسیب پذیری قرار داشته و قربانی رویداد های گوناگون در کشورمیگردند .

این نهاد ها ، عامل اصلی ازمیان رفتن شهروندان ملکی به ویژه کودکان درافغانستان را، جنگ و درگیری میان حکومت  و مخالفان مسلح ، بمباردمان های هوایی ، حملات انتحاری ، انفجاری و ماین گذاری ها عنوان می کنند .

مسوولان بخش کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گویند ، کودکان هنوزهم قشرآسیب پذیردرافغانستان میباشند و امسال نیزهمانند سال های گذشته هدف حملات قرارگرفته اند .

مسوول بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درمورد کشته شدن کودکان در یکسال گذشته چنین ارایه کرد :

با دریغ ، کودکانی که درجمع کشته شده گان ملکی جان های شان را ازدست میدهند و یا زخمی می شوند از آسیب پذیرترین گروپ ها استند که درشش ماه نخست سال گذشته یکصدوچهل و پنج کودک جان شان را ازدست داده  ویکهزارو یکصدو چهل و هفت تن  دیگر شان زخم  برداشته اند

آقای نجیب الله ځدران
ببرک زی مسوول بخش اطفال کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید :
طرف های درگیر دراکثر موارد ، قوانین جنگ وحقوق شهروندان ملکی  به ویژه کودکان را رعایت نکرده اند .

در همین حال شماری  از کودکان کشور می گویند که آنها درحال حاضر در وضعیت ناگوارقرار دارند و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم
می کنند .

سید عبدالصمد و سید داود دو برادرخردسال درصحبت با گزارشگر روزنامه‌ی گفتند که
می خواهند  درفضای امن زندگی کنند. به جای این که زندگی شان  دستخوش حوادث و نا امنی شود ، مراجع مسوول  زمینه‌ی درس  و تحصیل را  برای  شان فراهم  بسازند .

آنها  میافزایند : ” کودکان  نباید در افغانستان کشته شوند ، برای ما کودکان، زمینه های  درس ، آموزش ، پرورش فراهم  شود ،  ما آینده‌ی کشورخود را می سازیم ، دامنه ی جنگ از کشور ما برچیده شود ؛ ما از جنگ بسیارخسته  شده ایم .

وضعیت کودکان درافغانستان بسیار خراب است ، ما از مسوولان دولت می خواهیم که به کودکان توجه  داشته باشند  و اجازه ندهند که حیات کودکان درجنگ با خطر رو به رو شود .”

در همین حال سازمان جهانی  حمایت  از اطفال در افغانستان از وضعیت کودکان دراین کشور ابراز نگرانی  کرده و تأکید
می کند که اطفال در  افغانستان  هنوز  هم  بامشکلات متعددی رو به رو استند .

مریم عطایی  سخنگوی این موسسه میگوید ، این سازمان به خاطر جلوگیری از کشته شدن کودکان درافغانستان تلاش هایی را در این کشور انجام  داده و این تلاش  ها  در هماهنگی با  حکومت  افغانستان ادامه دارد.

خانم عطایی  یکی ار بزنامه های این موسسه  را، راه اندازی کمپاینی میخواند که از سه ماه به این سو درافغانستان  راه اندازی شده است .

وی گفت : ” این کمپاین برای  سه سال  در افغانستان  ادامه پیدا می کند ، ما  گفتمان  های ملی  را که قرار است در  ماه  های  بعد، از طریق تلویزیون  های افغانستان خواهید تماشا کرد، گفتمان  هایی  شکل میگیرد که ما با حکومت  افغانستان کار کرده می رویم  تا پالیسی  هایی که در خصوص کودکان  ساخته میشود  تقویت وعملی گردد .”

خانم عطایی می افزاید : تمرکزاصلی کمپاین اینست تا کودکانی که درجریان جنگ از سوی طرف های درگیر هدف  قرار میگیرند ، طرف های درگیرباید حقوق کودکان وکنوانسیون  ها در این خصوص را درست  مراعات کنند .”

خانم عطایی همچنان  میگوید: ” کودکان کشورهمین اکنون با خشونت ها  ومظالم بیشتری در عرصه های اجتماعی و زندگی  رو به رواستند ، تااکنون آن طوری که لازم است  در بخش کودکان از سوی حکومت و ادارات حمایت از کودکان کارنشده، پول هایی که تحت  نام  حمایت از کودکان  گرفته می شود حیف و میل میگردد .

به گفته ی خانم مریم عطایی ،” در سال های اخیربدتر شدن اوضاع امنیتی ، فقر، عدم دسترسی  به خدمات صحی ، محروم ماندن سه اعشاریه هفت میلیون کودک از رفتن  به مکتب و مصروف  بودن  دواعشاریه یک میلیون کودک در کارهای شاقه ازمشکلاتی استند که کودکان افغانستان با آن دست و گریبان میباشند .

این در حالیست که دوماه پیش قانون حمایت از کودکان پس از این که از سوی پارلمان به تصویب  نرسید ، درنتیجه صدور یک فرمان تقنینی از سوی رییس جمهوری کشور تصویب  و توشیح گردید . اعضای ولسی جرگه پس از چند بار رأی گیری ، به دلیل اختلاف شان درمورد چگونگی تعیین  سن کودکان ،  این قانون را ردکردند . برخی از اعضای مجلس با تعیین  هجده سال  به عنوان  سن قانونی  کودکان مخالفت کرده و آن را رد کردند .

این قانون که دارای شانزده فصل و یکصدوهشت ماده می‌باشد  به تاریخ ۲۰ حوت سال گذشته از سوی وزارت عدلیه در جریده  رسمی  دولت منتشر شد .  

گل علم ناصری

ممکن است شما دوست داشته باشید