روزنامه اصلاح

۲۰ تیم صحی برای ارائه خدمات به بی‌جا شدگان در شهر کابل توظیف شد

 

 

داکتر وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه، در یک نشست اضطراری با داکتر عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام ادارۀ امور ریاست جمهوری، نمایندگان وزارت رسیدگی به حوادث و قومندانی امنیه کابل، روی ‌چگونگی رسیدگی به بیجا‌ شدگانی که از ولایت‌های جنگ زده به کابل آمده اند بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، سرپرست وزارت صحت عامه، از تدابیر این وزارت برای رسیدگی به بیجا شدگان اطمینان داده گفت که بیست تیم صحی همراه با ۵۰ عراده امبولانس به منظور ارائه خدمات صحی در کمپ های بیجا شدگان توظیف شده است.

داکتر مجروح، گفت که همآهنگی بسیار خوب میان اداره های صحی و نهادهای کمک کننده وجود دارد و تمام اداره های صحی برای خدمت به افراد نیازمند به خصوص کسانی که از جنگ متضرر شده اند بسیج شده است.

سرپرست وزارت صحت عامه از تمام کارکنان صحی خواست که با بیماران بیجا شده با بسیار مهربانی رفتار کنند؛ زیرا آنان آسیب های روانی شدید دیده اند و نیاز به ترحم و دلجویی دارند.

داکتر عبدالکریم توتاخیل، بر همکاری مشترک اداره امور با وزارت صحت عامه و نهادهای مربوط برای رسید‌گی به بیجاشدگان تاکید کرد و گفت که ایجاد سرپناه برای بیجاشد گان در اولویت ما است و تلاش داریم تا مکان مشخص را برای بودوباش آنان آماده کنیم.

معاون انسجام ادارۀ امور، از تلاش‌‌های رهبری وزارت صحت عامه مبنی بر کنترول موج سوم ویروس کرونا تشکر کرد و کارکردهای آن وزارت را قابل ستایش خواند.

 

نمایندهً سازمان صحی جهان که در این نشست حضور داشت گفت که سازمان صحی آماده هرنوع همکاری با وزارت صحت عامه  در این وضعیت بحرانی است. این در حالی است که با تشدید حملات گروه طالبان، هزاران خانواده از مناطق شان آواره شده و به مراکز برخی ولایات از جمله کابل پناه آورده اند. خانواده های بیجا شده در وضعیت دشواری زندگی می کنند و به کمک های فوری بشردوسانه نیاز دارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید