روزنامه اصلاح

۱۷ تفاهمنامه‌ی همکاری به ارزش بیش از ۱۵میلیون دالردر بخش معارف به امضا رسید

وزارت معارف ۱۷ تفاهم‌نامه‌ی همکاری به ارزش بیش از ۱۵ میلیون دالر را با موسسات داخلی و خارجی به امضا رساند که از آن ۷۷هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز به گونه‌ی مستقیم بهره‌مند خواهند شد.

میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف روز پنج‌شنبه (۲۹حمل) در یک نشست خبری از امضای این تفاهمنامه‌های همکاری به هدف ارتقای ظرفیت و کیفیت آموزشی با شماری از نهادهای داخلی و خارجی خبر داده گفت: «تفاهمنامه های یاد شده، در روشنایی تعهدات حکومت افغانستان در بخش توسعه معارف صورت گرفته است.»

آقای بلخی افزود، این تفاهمنامه ها شامل ایجاد صنوف محلی، کورس های کمپیوتر، سواد آموزی، آمادگی کانکور و آگاهی دهی در بخش های حفظ محیط زیست و صلح می باشند..

درهمین حال، انوون مینن رئیس موسسه‌ی حمایت از کودکان که به نمایندگی از موسسات بین المللی همکار معارف کشور صحبت می کرد، بیان داشت که امضای ۱۷ تفاهمنامه‌ی همکاری در بخش معارف، بیانگر حمایت جامعه‌ی بین المللی از نظام معارف و کودکان افغانستان می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید