روزنامه اصلاح

یک کارخانه‌ی تولید هیروئین در هلمند نابود شد

وزارت امور داخله اعلام کرده است که یک کارخانه‌ی تولید و پروسس هیروئین در ولسوالی مارجه ولایت هلمند نابود شده استوزارت امور داخله با نشر خبرنامه‌ای گفته است که نیروهای پولیس مبارزه علیه مواد مخدر با راه‌اندازی عملیات، یک کارخانه‌ی تولید و پروسس هیروئین را در ولایت هلمند کشف و نابود کرده اند.

در خبرنامه آمده است که این فابریکه روز گذشته، در منطقه سیستانی ولسوالی مارجه ولایت هلمند نابود شده است.

وزارت امور داخله گفته است که از این فابریکه، ۵۰۰ کیلوگرام مورفین و ۴۱۱ کیلوگرام مواد کیمیاوی و وسایل که در ساخت و ساز هیروئین استفاده می شد، به دست آمده و در محل حریق شده است.

ولایت هلمند در جنوب افغانستان از ولایت‌های نسبتاً ناامن کشور است. این ولایت به دلیل داشتن کشت‌زارهای گسترده تریاک، محل مناسب برای تجمع و سربازگیری طالبان است.

گذشته از جنگ های ایدیولوژیک، بسیاری از فرماندهان طالبان به دلیل تجارت پرسود تریاک، جنگ در این ولایت را همچنان ادامه می‌دهند.

به گفته‌ی مقامات افغان، مواد مخدر یکی از بزرگترین منابع مالی گروه‌های تروریستی در افغانستان محسوب می‌شود. هم‌چنان، دولت افغانستان قاچاق و فروش مواد مخدر را در کنار فعالیت گروه‌های تروریستی عامل ناامنی این کشور می‌داند.

ممکن است شما دوست داشته باشید