روزنامه اصلاح

یازدهمین دور حفریات در ساحات باستانی مس عینک آغاز شد

  یازدهمین دور حفریات در ساحات باستانی مس عینک ولایت لوگر روز گذشته توسط پوهاند محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ رسماً افتتاح گردید.در محفلی که به همین مناسبت در ساحات باستانی مس عینک با اشتراک محمد انور خان اسحاق زی، والی لوگر، رییس شورای ولایتی، رؤسای وزارتاطلاعات و فرهنگ و وزارت معادن و پترولیم دایر گردیده بود، در ابتدا خیر محمد خیرزاده آمر پروژۀ حفریات ساحات باستانی مس عینک پیرامون فعالیت ها و دست آوردهای پروژه معلومات مفصل ارائه نموده گفت که در ده سال گذشته بیش از ۱۰۵۰۰ آثار باستانی منقول و غیر منقول از ساحات باستانی مس عینک به دست آمده که حدود سه هزار اثر منقول پس از مرمت و وقایه به موزیم ملی انتقال گردیده است. وی گفت که در سال ۱۳۹۷ باستان‌شناسان ریاست باستان‌شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ موفق به کشف بیش از دو هزاراثر گردیده که به موزیم محلی ولایت لوگر انتقال داده شده است. در همین حال پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ که محفل افتتاحیه حفریات در ساحات باستانی و تاریخی مس عینک همه ساله به سه هدف عمده برگزار می شود؛ اول اینکه از دست آوردهای سال گذشته یاد شود، دو‌م دو‌ سرمایۀ ملی که ساحۀ باستانی و معدن مس عینک می‌باشد به مردم و جهانیان به معرفی گرفته شود و سوم از زحمات باستان‌شناسان و نیروهای امنیتی تقدیر شود. به گفتۀ پوهاند باوری، ساحۀ تاریخی و باستانی مس عینک یکی از بزرگترین ساحات باستانی در کشور بوده و نیاز است مسوولین و مردم محل جهت تطبیق پروژه همکاری لازم نمایند.  محمد انور خان اسحق زی والی ولایت لوگر پیرامون موضوع صحبت نموده و ساحۀ باستانی مس عینک را نمایانگر هویت ملی کشور خوانده و برگزاری چنین محافل را برای معرفی بهتر و بیشتر این ساحۀ باستانی مهم خواند. ساحات باستانی مس عینک ولایت لوگر بیش از دو هزار سال قدامت تاریخی داشته و مربوط به دوره های امپراطوری کوشانیان الی یفتلی ها می باشد. اولین دور حفریات ساحات باستانی مس عینک در سال ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید