روزنامه اصلاح

گفتگو با حکومت افغانستان راه رسـیدن به صلح است

اخیراً حکومت‌های امریکا، پاکستان، روسیه و چین به طور مشترک از طالبان خواسته اند که با حکومت افغانستان در بارۀ صلح، روبه‌رو گفتگو کنند. وزارت امور خارجه‌ی امریکا در اعلامیه‌ای که به روز جمعه ۱۲ جولای منتشر کرده، با اذعان بر این که : امریکا، روسیه و چین به این باور اند که پاکستان در پروسه صلح افغانستان نقش مهمی را بازی کرده میتواند؛ گفته است که نمایندگان هر چهار کشور به این باور اند که هر چه زودتر که ممکن باشد طالبان با دولت افغانستان وارد گفتگو شود.

   زلمی خلیل‌زاد نماینده‌ی ویژه وزارت امور خارجه‌ی امریکا برای صلح افغانستان که با پایان هفتمین دور دیدار و مذاکراتش با نمایندگان گروه طالبان دوحه را به مقصد بیجینگ ترک کرده بود، پس از دیدار با نمایندگان چین و روسیه در بیجینگ به روز جمعه ۱۲ جولای در صفحه‌ی تویترش نوشت که: در نشستی در چین در باره‌ی صلح افغانستان همه‌ی جوانب توافق کردند که گفتگو های صلح میان گروه طالبان، حکومت افغانستان، و سایر افغان‌ ها هر چه زود تر آغاز شود. خلیلزاد نوشته که : ” ما به آغاز هر چه زودتر گفتگوهای بین الافغانی بین طالبان، حکومت افغانستان و دیگر افغان ها توافق نمودیم؛ که این گفتگو ها به زود ترین زمان ممکن منجر به شکل گیری چارچوب صلح به شمول برنامهٔ فراگیر برای آیندهٔ سیاسی شود تا قابل قبول برای تمام افغان ها باشد“.

   و این تاکیدی است بر لزوم آغاز هر چه زودتر گفتگوی مستقیم و رو در روی صلح میان دولت افغانستان وگروه طالبان و موثریت این گفتگو در راستای رسیدن به صلح در افغانستان و اثرات عملی در این زمینه. زیرا همان گونه که زلمی خلیلزاد نوشته بدون این گفتگو، شکل گیری چارچوب صلح به شمول برنامه‌ی فراگیر  برای آینده‌ی سیاسی که برای تمام افغان‎ها قابل قبول باشد امکان پذیر نمی باشد و نه بدون حضور و تعهدات دولت افغانستان فیصله ها و توافقات احتمالی در زمینه‌ی صلح میتواند ضمانت اجرایی داشته و عملی گردد. این دولت افغانستان است که هر توافقی برای صلح را میتواند و باید هم عملی و تطبیق کند.

   دولت افغانستان یک چارچوب حقوقی و قانونی و دارای مشروعیت ملی و بین المللی است که صلاحیت اتخاذ و اجرا و تطبیق همه‌ی آن مسایلی را دارد که در حیطه‌ی اختیارات قانونی اش میباشد. قانون اساسی و نیز عرف رایج حقوقی در جهان پیرامون ما و قواعد حاکم بر نظام بین الملل و قوانین جاری و نافذ در سراسر جهان این صلاحیت و نیز اختیارات را به ساختار قانونی به نام دولت سپرده و حق تصمیم گیری در همه‌ی موضوعات و مسایلی که مربوط به سرنوشت ملت و کشور می شود را داده است. لذا اگر دولت افغانستان هم چنان غایب گفتگو ها بوده باشد و در نبود دولت در زمینه‌ی مسایل و موضوعات مرتبط به صلح در افغانستان تصامیم و فیصله هایی اتخاذ گردد؛ کدام مرجع قانونی دیگری که آن ها را عملی کند موجود نمی باشد و نه کدام مرجع دیگری آن را تطبیق کرده میتواند.

   با این وصف می بینیم که تنها راه رسیدن به صلح این است، همانگونه که نمایندگان چهار کشور یاد شده بر آن تاکید ورزیده؛ هر چه زود تر که ممکن باشد گفتگوی بین الافغانی میان دولت افغانستان با احترام به حقوقی که در قانون اساسی برایش تسجیل گردیده، گروه طالبان و دیگر افغان ها آغاز یابد تا به هدف مشخص شدن چارچوب صلح ونیز تدوین برنامه‌ی فراگیر برای آینده‌ی کشور صحبت شود و تصمیم اتخاذ گردد.

   بر گروه طالبان است که با درک این واقعیت و نیز با به رسمیت شناختن این جایگاه قانونی دولت وبا التزام به این حقیقت که بدون دولت کدام نهاد اجرایی دیگری که باز بتواند اوضاع را تحت کنترول داشته و با قبول مسئوولیت فیصله ها و توافقات را تطبیق و عملی بسازد وجود ندارد.

از اینرو نیاز است گروه طالبان گفتگوی رو در رو ومستقیم را با دولت افغانستان آغاز کند. زیرا بدون حضور وایفای نقش سازنده و موثر از سوی دولت امکان دارد و قویا محتمل است که اوضاع از کنترول خارج شده و ممکن به ثبات و استقرار آسیب برساند وزمینه ساز انارشیزم در کشور گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید