روزنامه اصلاح

گرامیداشت از روز جهانی همبسته‌گی زنان در وزارت اطلاعات و فرهنگ

وزارت اطلاعات وفرهنگ، از روز جهانی زن بزرگداشت نمودبه گزارش خبرنگار آژانس باختر، به این مناسبت محفلی با حضورداشت شماری ازمسوولان بلند رتبه دولتی، مشاوران ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه و دفتر بانوی اول، معینان برخی از وزارت‌خانه‌ها، تعدادی از مهانان خارجی، مسوولان و کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ، برگزار شد.

در آغاز این محفل، حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ روزجهانی زن را به همه زنان کشور مبارک گفت، حمایت و پشتیبانی خود را از حقوق حقۀ زنان کشور ابراز نمود.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به شماری از مشکلات و چالش های فرا راه زنان در امور مختلف اشاره کرد و در رابطه به تلاش ها و کارکردهای این وزارت در راستای فراهم کردن فرصت های بهتر در امور مربوطه معلومات داد .

وی افزود که در دورۀ جدید حیات سیاسی افغانستان، فرصت های خوبی برای زنان کشور مساعد شده است  و زنان افغانستان با استفاده از این فرصت به پیشرفت های خوبی نایل شدند.

دراین محفل پیام محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان توسط ملالی شینواری مشاور ریاست جمهوری خوانده شد که درآن گفته شده “خوشبختانه روز جهانی زن را درحالی تجلیل می کنیم که صدای زنان افغان به خاطربه دست آوردن حقوق حقه شان و از برکت انسجام و تحرک شان، نسبت به هروقت دیگر بلند و رسا است .

قانون اساسی افغانستان که میان اتباع کشور تبعیض را منع کرده است و به مرد و زن درزندگی اجتماعی زمینه فرصت های برابر را مساعد کرده است و زنان افغان با وجود جنگ تحمیلی درسال های گذشته ازاین فرصت ها استفاده مثبت کرده اند”

درپیام رییس جمهور گفته شد که اکنون زنان افغان نسبت به هروقت دیگر ازحقوق شان آگاهی دارند و از آن دفاع می کنند.

به همین ترتیب پیام تصویری بانوی اول در محفل پخش شد که درآن، بانوی اول گفت: “باید خاطرنشان کرد که ۱۸ سال قبل زنان افغانستان در اثر مشکلات سیاسی به انزوا کشانیده شده بودند، ولی امروز همان زنان از قدرت و توانایی های زیادی در سطح اجتماعی و سیاسی برخوردار هستند” .

در پیام بانوی اول آمده که امروز زنان افغانستان با قوت تمام  می خواهند از خود در مذاکرات صلح، صدا داشته باشند و ازخود درهمه کنفرانس های ملی و بین المللی نمایندگی کنند.

همچنان پیام داکترعبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشور توسط گل مکی صافی مشاور ریاست اجرائیه خوانده شد که درقسمتی آن گفته شده: ” امسال روز جهـانی زن را به اُمید گشودنِ دریچه ‌یی به سوی آزادی و برابری گرامی می‌داریم.

درپیام اضافه شده که هژده سال تلاش و فعالیت‌های خستگی‌ناپذیر زنانِ کشور در تمامِ عرصه‌ها نشان داد که ارادۀ آن‌ها برای به‌دست آوردن حقوق و آزادی‌های انسانی و مشروع‌شان استوار و ستودنی است .

در این مراسم سپوژمی وردک معین وزارت امورزنان نیز روز جهانی زن را به تمام زنان کشور مبارک گفت و از تلاش های وزارت اطلاعات وفرهنگ درحمایت از زنان قدردانی کرد.

وی از برنامه های وزارت امور زنان در راستای فراهم کردن خدمات ضروری برای زنان در شماری از ولایت های کشور اشاره کرد و ازحمایت آن وزارت درعرصه های مختلف از زنان اطمینان داد.

به همین ترتیب مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج و اوقاف در رابطه به حقوق زن از دیدگاه اسلام معلومات داد و گفت که دین مقدس اسلام برتری میان مرد و زن، فضیلت و تقوا را معیارقرداده است .

او خاطرنشان کرد که وزارت حج و اوقاف در چوکات اصول اسلامی از زنان حمایت می کند و مدافع حقوق زنان می باشد.

همینگونه درجریان این محفل نمایش تیاتر زیرنام ” زن می تواند ” توسط ممثلان تیاتر ملی و نیز پارچه های موسیقی توسط هنرمندان ریاست موسیقی وزارت اطلاعات وفرهنگ اجرا شد .

دراخیرمحفل اشتراک کنندگان از نمایشگاه آثار هنری ریاست هنرستان ملی و نمایشگاه صنایع دستی زنان نیز دیدن کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید