روزنامه اصلاح

گرامیداشت از روز جهانی رفع خشونت علیه زنان در وزارت مبارزه با مواد مخدر

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر طی محفلِی از روز جهانی رفع خشونت علیه زنان گرامیداشت به عمل آورد.

 سید فیصل حسینی معین مالی و اداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ضمن صحبت در مورد مقام زن گفت: زنان نیمِی از پیکر جامعه اند، بنابرآن هیچ نیمه‌ی بدون نیمه دیگرش کامل نیست.

آقای حسینی افزود: یکی از عوامل خشونت علیه زنان مواد مخدر و اعتیاد می باشد که به انواع مختلف زنان قربانی آن می گردند، از اینرو نیاز است تا با مبارزه علیه مواد مخدر جلو خشونت علیه زنان را بگیریم.

وحیده عدالتجو آمر جندر وزارت مبارزه علیه موادمخدر ضمن صحبت در مورد جایگاه زنان، گزارش کارکردهایش را نیز ارایه نمود.

این در حالی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ در پیوند به روز جهانی رفع خشونت علیه زنان کمپاین شانزده روزه‌ی آگاهی‌دهی را آغاز کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ از رسانه‌ها، ملاامامان مساجد، بزرگان، متنفذان ادارات دولتی و خصوصی خواسته است در این کارزار سهم گرفته و در راستای جلوگیری از خشونت علیه زنان تلاش کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید