روزنامه اصلاح

کمیسیون کار ها را بر بنیاد تقویم انتخابات انجام دهد

از آنجا که اندک ترین عدول از تقویم انتخاباتی به بروز شک و تردید در قبال کمیسیون مستقل انتخابات منجر می‎شود و باعث می‎شود شهروندان نسبت به شفافیت در کمیسیون دچار تردید شوند؛ این مهم است که کمیسیون مستقل انتخابات کار ها را بر بنیاد تقویم انتخاباتی انجام دهد و نیز از آنجا که در روزهای اخیر برخی مشکلات در فرایند انتقال معلومات از سامانه ی مربوط به سیستم بایومتریک (دیوایس‎ها) به سرور مرکز ملی نتایج به میان آمد و گفته شده است که این فرایند بسیار به کندی صورت می‎گیرد و این احتمال مطرح شده که نسبت به مدت زمانی پیش‎بینی شده‎ی قبلی ممکن زمان بیشتری را در بر بگیرد؛ این حدس و گمان را به وجود آورده که ممکن نتایج ابتدایی انتخابات در موعد تعیین شده‎ی قبلی اعلام نه شود و این کار با مقداری تاخیر انجام شود. امری که سبب شده تا برخی نگرانی‎ها در میان تیم‎های انتخاباتی و نیز در میان شهروندان به وجود بیاید. زمانبر شدن اعلام نتایج ابتدایی می‎تواند روند را آسیب برساند باور و اعتماد شهروندان نسبت به شفافیت پروسه را زیانمند سازد و سبب می‎شود که گفتمان اراده‎ی کمیسیون انتخابات مبنی بر مهندسی آرا و تقلب و تخلفات انتخاباتی فضای افکار عمومی را در اختیار خود بگیرد و هر یک از تیم های انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات را به مهندسی آرا متهم کند و بگوید که دارد به نفع این و یا آن تیم انتخاباتی اقدام‎های صورت می‎دهد و به این صورت جاروجنجال‎ها اوج بگیرد و انتخابات را به سمت بحران هدایت کند. این ایجاب آن را می‎کند که این کمیسیون تمام همت خود را به خرچ دهد که کار ها بر اساس تقویم اعلام شده به پیش برده شده ودر موعد معین انجام یابد. این می‎تواند از بروز سوء تفاهمات پیشگیری کرده و مانع تحلیل و تفسیر های شود که در ظرفیت تخلف از تقویم ممکن است صورت بگیرد و به گفتمان عمومی در خصوص اراده‎ی کمیسیون مستقل انتخابات در میان جامعه تبدیل شود و به خصوص که قرار گزارش ها انجینیران شرکت فراهم کننده ی خدمات مربوط به بایومتریک کردن آرای شهروندان به کابل آمده ومحتمل است به زود ترین فرصت ممکن مشکل به وجود آمده مرفوع شود. با رفع این مشکلات کمیسیون تمام امکانات خود را به کار بیاندازد ونتایج ابتدایی را در تاریخ تعیین شده اعلام کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی هم کار های مربوط به رسیده گی به شکایات بررسی وارزیابی گزارش های فراهم آورده از جریان روز انتخابات از طرف ناظران این کمیسیون را به زودترین فرصت ممکن انجام داده ونتایج نهایی انتخابات را نیز در موعد مقرر اعلام وبه روند انتخابات ریاست جمهوری موفقانه پایان دهد. این مهم است که پروسه ی انتخابات با موفقیت به پایان برسد واز بستر انتخابات یک حکومت مشروع ومنتخب بیرون گردیده واداره ی کشور را در دست گیرد. به هر اندازه که کمیسیون های انتخاباتی بتواند کار های خود را بر اساس تقویم اعلام شده انجام دهد وهر چه زودتر که ممکن باشد نتایج انتخابات را مشخص کرده ونتیجه را در موعد معین شده ی قبلی اعلام کند عوارض ومشکلات کمتری بروز خواهد کرد وجار وجنجال های کمتری تبارز خواهد کرد. از بروز بحران پیشگیری خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید