روزنامه اصلاح

کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها: به ۱۱۷قضیه‌ی خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی شده است

کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه ها، گزارش سالانۀ این کمیته در زمینۀ رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران را ارایه کرد.

حجت الله مجددی، عضو کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه ها که روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت صحبت می کرد افزود: در سال ۲۰۱۹ به گونۀ مجموعی ۱۱۷ مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است که شامل ۱۰ مورد قتل، ۱۲ مورد مجروحیت و۷ مورد بازداشت می شود.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله در این کنفرانس گفت که از جملۀ ۱۱۷ قضیۀ خشونت علیه خبرنگاران، ۳۲ قضیۀ آن به څارنوالی محول گردیده، عاملین ۲۳ قضیه در نتیجۀ عملیات های اوپراتیفی کشته شده اند،۷ قضیه تحت کشف قرار دارد و ۵۵ قضیۀ دیگر که در نتیجۀ انفجار و انتحار بوده مسوولیت آن را طالبان و تروریستان دارند.

سید شاه سقیم، سخنگوی ادارۀ مستقل ارگان های محلی نیز گفت این اداره تلاش می کند تا به مشکلات خبرنگاران در ولایات به گونۀ درست رسیدگی صورت گیرد.

او گفت، به والیان، معاونان والیان و ولسوالان هدایت داده شده است که به پرسش های خبرنگاران به موقع پاسخ دهند و به مشکلات آنان در نشست های ماهانۀ کمیته های ولایتی ژورنالیستان رسیده گی شود.

روح الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت که به تمام جزوتام ها در قول اردوها هدایت داده شده است که با خبرنگاران همکاری نزدیک داشته باشند و به پرسش های آنان به موقع پاسخ داده شود.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی څارنوالی با تأکید بر آنکه تعهد حکومت برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران مستحکم است، گفت در سال ۱۳۹۸ در نتیجۀ سعی وتلاش کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه ها، هیچ قضیۀ خشونت علیه خبرنگاران بدون رسیدگی باقی نمانده است.

آقای رسولی افزود، به مرتکبین قضایای خشونت علیه خبرنگاران تا سرحد اعدام جزا تعیین گردیده است.

براساس گزارش کمیتۀ مشترک حکومت ورسانه ها، در قضایای خشونت ها علیه خبرنگاران در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال گذشته، ۶۰ درصد کاهش رونما شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید