روزنامه اصلاح

کمیتۀ مردمی برگزاری صدمین سالگرد جشن استقلال: نقش برجسته‌ی زنان در مبارزات استقلال طلبی و تحقق دموکراسی در کشور بازتاب داده می شود

به منظور تجلیل هرچه با شکوه تراز صدمین سالروز استرداد استقلال کشور، کمیسیونی متشکل از ۸ کمیته به مدیریت اداره امور ریاست جمهوری ایجاد شده است.

کمیته ها موظف اند که ۱۴۲ برنامه را در نقاط مختلف کشور و درادارات دولتی وغیر دولتی در رابطه به تجلیل از صدمین سالروز استقلال کشور راه اندازی کنند.

خبرنگار آژانس باختر با مدینه مسوول یکی از کمیته های هشت گانه که در ارتباط به نقش زنان مبارز فعالیت می کند گفت و شنودی انجام داده است. نخست از او پرسید که کمیتۀ زنان کمیسیون مردمی برگزاری تجلیل از صدمین سالروز جشن استقلال کشور به کدام هدف فعالیت شانرا پیش می برد؟.

مدینه مسوول این کمیته درباره برنامه های کمیته زنان کمیسیون مردمی برگزاری جشن استقلال گفت که این کمیته نقش زنان را در مبارزات استقلال طلبی و تحقق دموکراسی در کشور برجسته می کند.

این کمیته در نظر دارد تا از طریق هنر نقاشی چهره زنانی را که در مبارزات سهم داشتند اما تاکنون کمتر در جامعه با نام وچهره شان مردم آشنا اند، برجسته کند.

وی اضافه کردکه تاکنون توانسته اند چهره بیست زنی را که در صد سال اخیر به خاطر تحقق آزادی ودموکراسی رزمیده اند ودر رهبری زنان در راستای مبارزات شان نقش موثر داشته اند، به تصویر بکشند

مدینه می افزاید که زنان افغان در تاریخ کشور رزمیده اند اما تعصب حاکم در جامعه واینکه تاریخ مبارزات مردم افغانستان مردانه نوشته شده است نقش زنان در روند مبارزات به خاطر حصول استقلال کشورکمرنگ نشان داده شده است .

وی اضافه کرد،  محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور ورولاغنی
بی بی گل دستور داده اند که به مناسبت صدمین سالگرد جشن استقلال کشور نقش زنان مبارز با راه اندازی برنامه های فرهنگی، هنری وسیاسی برجسته شود
.

وی اضافه کرد که کمیته مردمی زنان که به مناسبت تجلیل از صدمین سالگرد جشن استقلال ایجاد شده است از نقاشی چهره های فراموش شده، شروع کرده است ودر نظر دارد تا گردهمایی ها وسمپوزیم های زنان را راه اندازی کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید