روزنامه اصلاح

کمیته‌ی عدلی و قضایی کابینه: برنامه‌ی ارتقای ظرفیت کارمندان نهادهای عدلی و قضایی به گونه‌ی هماهنگ و پلان‌شده عملی شود

جلسه‌ی کمیته‌ی عدلی و قضایی کابینه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد. این جلسه به بررسی بنچمارک های اضافه شده در استراتژی ملی مبارزه با فساد‌ اداری، قرارهای جلب و گرفتاری مظنونین، متهمین و محکومین قضایای جرایم سنگین فساد‌ اداری و برنامه‌ی ارتقای ظرفیت‌ مسلکی و دانش اقتصادی، مالی و مالیاتی اداره‌ی لوی سارنوالی اختصاص یافته بود. نخست، سکرتریت ویژه تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در مورد بنچمارک های اضافه شده در استراتژی ملی مبارزه با فساد‌ اداری به جلسه گزارش داد که بر اساس آن، علاوه بر بازنگری بنچمارک‌های پنج محور قبلی، محور دیگری تحت عنوان “بهبود نهاد‌های اقتصادی” و شاخص‌های دیگری برای محورهای تعریف شده نیز اضافه شده است. سپس نماینده‌ی اداره لوی سارنوالی راجع به شاخص‌هایی که در محور «عدلی و قضایی» اضافه شده است پشنهادات اداره‌ی مربوطه را ارایه کرده و به بخشی از دست‌آوردهای آن اداره در جهت تطبیق این استراتژی اشاره کرد. وی گفت که برخی اصطلاحاتی که در خصوص مسایل عدلی و قضایی در این سند ذکر شده است، نیاز به دقت بیشتر دارد. همچنین نماینده‌ی اداره لوی سارنوالی در مورد نشر فیصله‌های محاکم که در این استراتژی تأکید شده است گفت که کلیه فیصله‌های تکمیلی که حکم محکمه را با خود داشته باشد، از سوی آن ادره به نشر می رسد.

نمایندۀ ستره محکمه نیز با تأیید این استراتیژی، راجع به اینکه استراتژی ملی مبارزه با فساد بر علنی بودن جلسات محاکم تأکید کرده است، گفت: آن اداره نظر به برخی ملاحظات قانونی نمی‌تواند تمامی فیصله های محاکم را به صورت علنی نشر کند. اما به صورت عموم سعی می‌گردد که در هماهنگی مشترک با وزارت عدلیه و اداره لوی سارنوالی در جهت تطبیق هرچه بهتر این استراتژی و تأکید آن بر علنی بودن جلسات و فیصله های محاکم، تلاش بیشتر کند. نماینده‌ی وزارت عدلیه نیز پیشنهادات اصلاحی خویش را مبنی بر برخی مشکلات اندک در محور «امور عدلی و قضایی» به جلسه ارایه کرده و از تطبیق سند استراتیژی ملی مبارزه با فساد استقبال کرد. همچنین نماینده‌ی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مورد محور «خدمات ملکی» با ارایه نظرات و دیدگاه های پیشنهادی آن اداره، این استراتیژی را مورد تأیید کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی خواند. نمایندگان ارگان های امنیتی نیز در محور «اصلاح سکتور امنیتی» نظریات و پیشنهادات اصلاحی ادارات مربوط را ارایه کردند و گزارش دادند که پروسه بایومتریک سربازان و نیروهای امنیتی به عنوان یکی از شاخص های این محور، در حال تطبیق است. همچنین شاخص های مربوط به محور «امور مالی و بهبود نهادهای اقتصادی» که به تازگی در این استراتیژی تعریف شده است نیز مورد بررسی و تأیید اعضای جلسه قرار گرفت. جلسه فیصله کرد ضمن تنظیم پیشنهادات اصلاحی اعضای جلسه در متن سند، گزارش‌ تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در ماه های آینده به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ارائه گردد. همچنین در این جلسه، در خصوص قرارهای جلب و گرفتاری مظنونین، متهمین و محکومین قضایای جرایم سنگین فساد‌اداری از سوی نماینده‌ی اداره لوی سارنوالی به کمیته گزارش داده شد.

 بر مبنای این گزارش از ۱۲۸ قضیه تاکنون به ۵۰ قضیه رسیدگی شده، ۱۹ قضیه در مراجع عدلی وقضایی تحت بررسی قرار دارد، ۲ تن از مجرمان حبس خود را تکمیل کرده، ۳ متهم در توقیف به سر می برد، ۳ تن از متهمان در خارج کشور زندگی می کنند، ۲ تن از متهمان فوت شده و بقیه این قضایا از سوی اداره لوی سارنوالی در مرحله بررسی قرار دارد.

جلسه ضمن قدردانی از پیشرفت اجراآت اداره لوی سارنوالی برای بازداشت افراد متهم به جرایم سنگین فساد اداری، فیصله کرد که در رابطه به احضار متهمین خارج از کشور، وزارت امور خارجه، وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی، به صورت هماهنگ تدابیر لازم را روی دست گیرند. همچنین  طرح برنامه ارتقای ظرفیت‌های مسلکی و دانش اقتصادی، مالی و مالیاتی اداره لوی سارنوالی، مورد بررسی قرار گرفت. نظر به ضرورت ارتقای ظرفیت‌های مسلکی و دانش اقتصادی سارنوالان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد ‌اداری، تداوم برنامه های آموزشی، آشنایی با فورم های قابل اجرا در بخش‌های مالی، آموزش قانون گمرکات و راه اندازی برنامه های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت در عرصه جرایم پولشویی از جمله برنامه‌های پیشنهادی است که در این طرح پیش‌بینی شده است.

اعضای کمیته پس از بحث بر سر این طرح، فیصله کرد که ستره محکمه، اداره لوی سارنوالی، وزارت عدلیه و وزارت داخله در خصوص ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان در هماهنگی ادارات مربوطه، پلان عمل واحد را تهیه کرده و این برنامه را تطبیق کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید