روزنامه اصلاح

کرونا و ضرورت برقراری آتش‌بس

برای مبارزه ی موثر به خاطر پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا نیاز است تا آتش بس برقرار شده و به جنگ و خشونت پایان داده شود. دوام خشونت ها باعث آن می شود که کارمندان صحی نتوانند آنگونه که لازم است برای نیازمندان خدمات صحی ارایه کنند. این امر سبب می شود که افراد واشخاص مبتلا به ویروس کرونا نتوانند به موقع به مراکز صحی حضور به هم رسانیده وتحت پوشش خدمات مورد نیاز قرار گیرند. این می تواند به انتشار و شیوع بیشتر وآلوده گی زیاد تر افراد منجر شود. ومیتواند به بحران وفاجعه منتهی گردد. زیرا خاصیت این ویروس به گونه ی است که اگر افراد آلوده از جامعه تجرید وزیر مراقبت قرار داده نه شود به شیوع وانتشار بیشتر ویروس منجر میگردد.

به همین خاطر است که آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد برای بار دوم ناوقت روز جمعه هفته ای که گذشت از جوانب درگیر در افغانستان با تاکید خواست به درگیری و خشونت پایان داده وبرای اینکه به گونه ی موثر با ویروس کرونا مجادله صورت گرفته بتواند آتش بس کنند. چندی پیشتر هم او از جوانب درگیر در افغانستان خواسته بود که برای مقابله با ویروس کرونا آتش بس کنند. آنتونیو گوترش در عین زمان این خواست را از همه ی کشور های جهان که در آن ها جنگ جریان دارد مطرح کرده است وروز گذشته او از موافقت یازده کشور که یمن، لیبیا، سودان کامرون، اوکراین وکولومبیا و…، در ان شامل است با آتش بس خبر داد.

دولت افغانستان نه تنها در این زمان که شیوع کرونا مردم افغانستان را در معرض یک خطر بزرگ وبحران فراگیر ملی وبروز یک فاجعه ی انسانی قرار داده است؛ بلکه همواره خواهان پایان خشونت ها وختم خونریزی از طریق گفتگوی سازنده وعملیه ی سیاسی بوده است وپیش از این بار ها از جانب مقابل خواسته تا به جنگ وخونریزی پایان دهد ومشکلات ومعضلات را از طریق گفتگو حل وفصل کند. با این ملحوظ ودر حال حاضر نیز نه تنها با برقراری آتش بس مشکل نه دارد بلکه با تاکید از طرف مقابل میخواهد تا آتش بس کند وبه خونریزی پایان دهد تا برای حفاظت از مردم در برابر ویروس کرونا مجادله‎ی موثر صورت گرفته بتواند.

این در حالی است که سخنگویان گروه طالبان گفته اند تنها در مناطقی در زیر اداره ی این گروه آتش بس خواهند کرد که کرونا در آن شایع شود تا به قول آنان کارمندان صحی بتواند رسیده گی کنند. جنگجویان این گروه پس از پایان هفته ی موسوم به کاهش قابل ملاحظه وپایدار خشونت ها در اوایل ماه مارچ آنگونه که گفته بودند جنگ در برابر نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان را از سر می گیرند؛ خشونت ها را بیشتر کرده وبه صورت دوامدار به دامنه ی خونریزی ها افزوده است وجنگ ها را تشدید کرده است.

بادر نظر داشت این مسئله نیاز است تا بر این گروه فشار آورده شود که به خونریزی وخشونت پایان دهد ودر برابر این خواسته ی سرمنشی سازمان ملل متحد ونیز خواسته ی مردم افغانستان ونیاز مبرم مجادله ی موثر در برابر کرونا با آتش بس موافقه وعملا به خون ریزی پایان دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمان ناتو وایالات متحده ی امریکا که برای تحقق موافقتنامه ی صلح در عمل با این گروه در تبانی اند باید از این گروه بخواهد که سطح خشونت ها همچنان پایین نگهداشته وبه مرور زمان خشونت ها را متوقف وسر انجام باید تن به آتش بس بدهند.

ونیز بر این گروه است که نشان دهند خواهان ختم خونریزی وپایان خشونت در افغانستان اند وواقعا می خواهند مردم افغانستان از این مصیبت نجات یابند. ومیخواهند در افغانستان صلح برقرار شود ودرد ها ومصایب مردم افغانستان پایان پذیرفته ومشکلات پایان یابد. اگر این گروه واقعا به دنبال صلح اند وهم چنان اگر این گروه تعهدی در برابر رفاه وآسایش مردم افغانستان دارند ودر پی نجات مردم از شر ویروس کشنده ی کرونا که اینک در جهان طوفان به پا کرده ومصایب بی شماری را متوجه شهروندان جهان کرده است؛ آتش بس کنند تا سکتور صحت زیر نظر کمیته ی حالت اضطراری مجادله علیه کرونا بتواند مردم را از مصیبت کرونا نجات دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید