روزنامه اصلاح

کاهـش۸درصدی مرگ‌ومیر نوزادان در افغانستان

نتایج یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که مرگ و میر نوزادان در کشور ۸ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در این تحقیق که براساس آماردهی کلینک‌های فعال در سراسر کشور انجام شده و نشان می‌دهد که در برخی ساحات دور دست هنوز هم دسترسی مردم به خدمات صحی با چالش‌هایی مواجه است.

عطاالله سیدزی رییس عمومی نظارت و ارزیابی وزارت صحت عامه، روز دوشنبه (۱۹ حمل) گفت که این وزارت حدود ۱۲ تحقیق را در زمینه‌های مختلف دسترسی مردم به خدمات صحی انجام داده است.

آقای سیدزی افزود، براساس یکی از این تحقیقات، مرگ و میر نوزادان در سال ۲۰۰۲ که از هر یک هزار ولادت ۵۷ نوزاد جان‌های شان را از دست می‌دادند؛ امروز این رقم به ۴۹ نوزاد در هر یک هزار ولادت کاهش یافته است.

به گفته او، این آمار نشان می‌دهد که مرگ و میر نوزدادان در کشور به صورت چشمگیری کاهش یافته و حتا می‌شود این آمار را با مرگ و میر نوزادان در پاکستان و هند مقایسه کرد.

او بیان داشت که دسترسی مادران به خدمات صحی نیز ۵۹ درصد افزایش یافته؛ در حالیکه در سال گذشته میزان دسترسی مادران به خدمات صحی ۵۰ درصد بود.

دسترسی به خدمات واکسن نیز بیشتر شده است؛ اما امراض تنفسی برای نوزادان در بخش های شمالی کشور بیشتر گزارش شده است.

این تحقیق در بخش محو بیماری ملاریا نیز نشان می‌دهد که این بیماری در مناطق مشرقی کشور از جمله لغمان، ننگرهار، کنر و نورستان، هنوز هم وجود دارد و در برخی مناطق، بیشتر هم شده است. براساس این تحقیق، دسترسی به خدمات صحی براساس مدت زمانی نیز افزایش یافته و در مدت دو ساعت حدود ۹۰ درصد مردم به خدمات دسترسی دارند، در یک ساعت ۸۵ درصد و در نیم ساعت حدود ۵۴ درصد مردم به خدمات صحی دسترسی دارند. تحقیق افزوده که میزان دسترسی مردم به خدمات صحی در ساحات دور دست کشور هنوزهم یک چالش است. آقای سیدزی افزود که دریافت‌های این اداره با وزارت صحت نیز شریک شده تا تدابیر و اقدامات صحی پس از این مطابق به آمارهای ارائه شده روی دست گرفته شود تا نتیجه مثبت دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید