روزنامه اصلاح

کار سروی ساحه‌ی باستانی مس عینک آغاز می‌شود

رییس عمومی بانک جهانی روز گذشته در دیدار با حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از ادامه‌ی همکاری‌های آن نهاد با این وزارت اطمینان داد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر: در این دیدار در رابطه به پروژه‌ی حفریات ساحه‌ی باستانی مس عینک، مساعد ساختن زمینه به خاطر کار حفریات در آن ساحه و ادامه‌ی همکاری های بانک جهانی با وزارت اطلاعات و فرهنگ، بحث صورت گرفت.

همچنان درمورد این که قراراست پس از یک هفته کار سروی ساحه‌ی باستانی مسک عینک به خاطر فراهم سازی تسهیلات برای حفریات آثار تاریخی از سوی یونسکو به همکاری باستانشناسان وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز یابد و پس از سه ماه گزارش سروی به این وزارت ارایه شود، نیز صحبت شد.

حسینه صافی در کنار آن که از همکاری های بانک جهانی با وزارت اطلاعات و فرهنگ به ویژه در بخش های فرهنگی تشکر کرد، خاطرنشان ساخت که در کار پروژه‌ی مسک عینک مردم آن محل نیز باید استخدم شوند تا از یک سو با آثار تاریخی کشور بیشتر آشنا شوند و ازجانب دیگر در حفاظت آن سهیم شوند .

ممکن است شما دوست داشته باشید