روزنامه اصلاح

کارکردهای وزارت زراعت بررسی شد

به سلسلۀ نشست ها در مورد بررسی وضعیت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، شام روز دوشنبه، نشستی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، کارکردها و پلان اصلاحات بنیادی در آن وزارت را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست که در ارگ انجام شد، مسئولین وزارت مذکور، گزارش کارکردها و پلان خویش را در خصوص بهبود وضعیت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، ارائه کردند.

آنان در مورد دورنمای وزارت زراعت در کوتاه، وسط و درازمدت از جمله تمرکز روی رشد زراعت و افزایش تولیدات، کار بیشتر با دهاقین، اعمار بندهای آبیاری، میکانیزه ساختن زراعت، کار روی استراتیژی زراعت، ازدیاد عواید زراعتی و توجه به صادرات محصولات زراعتی و کاهش واردات، دیدگاه ها و نظریات شانرا بیان داشتند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت ها و پلان متذکره، گفت که برای تطبیق اهداف خویش در عرصۀ رشد زراعت در کشور باید نظارت بیشتر گردد.

وی با تاکید بر طرح بدیل برای واردات محصولات زراعتی، گفت که افغانستان به هشت زون اقتصادی مبدل می شود و باید به ساخت بندها و توزیع عادلانه آب تمرکز بیشتر صورت گیرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه بالای جنگلات کار اساسی صورت گیرد، گفت که یک سیستم منظم برای افزایش جنگلات ایجاد گردد و همچنان روی پلان پنج ساله برای رشد زراعت کار شود و زراعت از شکل عنعنوی به گونه اساسی و میکانیزه مبدل گردد.

رئیس جمهور غنی با تاکید بر جذب سرمایه گذاری در بخش زارعت گفت که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از کابل محوری و همچنان از وابستگی به کمک های خارجی بیرون شود.

رئیس جمهور کشور تصریح کرد که بالای زنجیرۀ ارزشی محصولات زراعتی، سرمایه گذاری شود تا تولیدات زراعتی افزایش یابد و همچنان سکتور خصوصی شامل عرصه زراعت گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید