روزنامه اصلاح

چه توقعی از پاکستان؟

داکتر عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحۀ ملی افغانستان روز گذشته به اسلام‌آباد سفر کرد. هدف از این سفر آقای عبدالله به اسلام آباد، جلب حمایت پاکستان از گفتگوهای صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان خوانده شده است. مقام‌های پاکستانی نیز اعلام کرده اند که از گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان حمایت می‌کنند و خواستار تأمین صلح و ثبات در این کشور اند. سیاست اعلامی دولت پاکستان، حمایت از روند گفتگوهای صلح افغانستان است. پاکستان همواره اعلام کرده که برقراری صلح و ثبات در افغانستان به نفع پاکستان و منطقه است و بدون تامین صلح در افغانستان، کشورهای منطقه نمی‌تواند پیشرفت و آرامش دست یابند. اما سیاست غیراعلامی و پنهان آن کشور در قبال افغانستان، حمایت از گروه‌هایی است که در برابر دولت و مردم افغانستان می‌جنگند و عامل ناامنی و بی‌ثباتی این کشور اند. طالبان به عنوان گروهی که سالهاست علیه نظم دولتی در افغانستان فعالیت مسلحانه دارند، از سوی ارتش، استخبارات، حلقات و گروه های مذهبی پاکستان حمایت می‌شوند. پاکستان در واقع عقبۀ استراتیژیک طالبان است. رهبری طالبان، شوراهای نظامی، سیاسی و مراکز آموزشی طالبان همین اکنون در قلمرو پاکستان آزادانه فعالیت دارند. سرچشمه‌های عایداتی و منابع تجهیز و تمویل طالبان در قلمرو پاکستان است. دولت پاکستان هیچ‌گاهی مانع فعالیت طالبان نشده است. طالبان در واقع گروهی است که به نیابت از پاکستان در افغانستان می جنگند و اهداف هژمونیک آن کشور را به پیش می‌برند. پاکستان نزدیک به سی سال است که روی گروه طالبان سرمایه‌گذاری کرده و هیچگاهی نخواسته و نمی‌خواهد این گروه تضعیف شود. اگر حمایت های دولت، ارتش و استخبارات نظامی پاکستان از گروه طالبان نبود، این گروه پس از سال ۲۰۰۱ به تاریخ پیوسته بود و به هیچ صورت نمی‌توانست دوباره بسیج شده و در برابر دولت افغانستان قد علم کند. پاکستان به مذاکرات جاری صلح به عنوان فرصتی برای برگشت طالبان به قدرت می‌نگرد و پیروزی طالبان در این مذاکرات را پیروزی خود قلمداد می‌کند. خواجه آصف وزیر پیشین دفاع پاکستان پس از آغاز مذاکرات دوحه و دیدار وزیر خارجۀ امریکا با ملابرادر معاون سیاسی گروه طالبان به صراحت گفت که در نبرد بیست ساله، پاکستان در برابر امریکا پیروز شد. این مقام پیشین دولت پاکستان با نشر یک پیام تویتری پذیرفت که طالبان به نیابت از پاکستان می‌جنگند و پیروزی طالبان به معنای پیروزی پاکستان است. با این وصف نمی‌توان از پاکستان توقع حمایت مطلوب از روند صلح افغانستان را داشت. مسلماً پاکستان از این روند به گونه‌ای حمایت خواهد کرد که به نفع طالبان و ضرر دولت و مردم افغانستان باشد. پاکستان خواستار برقراری صلحی که سبب تقویت نظام موجود و تضعیف گروه طالبان باشد، نیست. صلحی را که پاکستان برای افغانستان می‌خواهد، خلاف آن‌چیزی است که دولت و مردم افغانستان می‌خواهند. دولت و مردم افغانستان خواستار صلح پایدار و معقولی اند که نظام موجود، دست‌آوردها و ارزش‌های دموکراتیک را صدمه نزدند و سبب نشود این کشور بار دیگر به عقب برگردد.
اما پاکستان می‌خواهد طالبان همانند اسپ تروا وارد قلب سیاست افغانستان شده و با حضور خود همه چیز را به نفع اسلام آباد تغییر بدهند. پاکستان در روند صلح افغانستان، در واقع یک طرف اصلی قضیه است و می‌خواهد این روند را به نفع خود تمام کند. از اینرو انتظار نمی‌رود که پاکستان از این پروسۀ به گونۀ صادقانه و به دور غل و غش حمایت کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید