روزنامه اصلاح

چهار مکتب در زابل پس از ده سال بر روی دانش‌آموزان باز گردید

چهار مکتب در ولایت زابل پس از یک دهه به روی دانش آموزان بازگشایی شد.

این مکتب ها به اثر تلاش های مسؤولان معارف و پادرمیانی بزرگان قومی و محل به روی دانش آموزان بازگشایی
شد
.

نصرالله زاهد رییس معارف ولایت زابل به آژانس باخترگفت که با بازگشایی این مکتب ها به هفت صدو بیست دانش آموز دختر وپسر زمینۀ ادامه آموزش فراهم شد.

به اساس گزارش ها، بزرگان قومی و محل از طالبان تعهد گرفته اند که دیگر مانع آموزش دختران و پسران در ولسوالی ارغنداب نشوند.

دختران و پسران دانش آموز دراین مکتب ها از اینکه دوباره مجال درس خواندن یافته اند خورسند اند.

با این حال هنوز صدها مکتب در جنوب کشور بر روی ده ها هزار دانش آموز بسته است؛ مکتب هایی که ازسالیان سال بنابر تهدید طالبان مسلح دروازه های شان بسته شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید