روزنامه اصلاح

چالش‌های فرا راه رسانه‌های افغانستان  در«نشست بین المللی آزادی مطبوعات» بررسی می‌شود

استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور روز گذشته در دفتر کارش با جیلز لوری، شارژ دافیر سفارت بریتانیا مقیم کابل، دیدار کرد.

سفیر بریتانیا در کابل، نخست از برگزاری «نشست بین المللی آزادی مطبوعات» که در شهر لندن بریتانیا برگزار می شود معلومات داد و
گفت، قرار است در این نشست مقام های بیش از چهل کشور اشتراک کنند
.

به گفتۀ وی، ضمن بررسی چالش ها و فرصت های موجود در زمینۀ آزادی مطبوعات، تلاش برای ایجاد یک “ائتلاف جهانی حمایت از آزادی مطبوعات” و تهیه “پلان عمل ملی” برای کشورها در راستای حمایت از آزادی رسانه ها و مطبوعات به عنوان دو موضوع اساسی کنفرانس بین المللی آزادی مطبوعات در لندن، در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: دولت بریتانیا با توجه به تلاش های گستردۀ حکومت افغانستان در زمینۀ حمایت از آزادی بیان و آزادی مطبوعات، از حکومت افغانستان و شخص استاد دانش معاون رئیس جمهور برای اشتراک 

در این کنفرانس دعوت کرده است.

شارژدافیر سفارت بریتانیا گفت که با توجه به چالش ها، تهدیدها و خشونت های موجود در برابر خبرنگاران در افغانستان، نشست بین المللی آزادی مطبوعات در لندن یک فرصت مناسب است که از آن برای همکاری و حمایت های بیشتر جامعه جهانی در زمینه آزادی مطبوعات و فعالیت رسانه های آزاد در افغانستان کمک خواسته شود.

وی سفر استاد دانش معاون رئیس جمهور را به بریتانیا بیانگر تلاش هر دو کشور در جهت گسترش روابط متقابل عنوان کرد و گفت که دولت بریتانیا برای ادامۀ همکاری های قوی و دوامدار با دولت و مردم افغانستان متعهد است.

دراین دیدار استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، دولت و مردم بریتانیا را از دوستان نزدیک مردم افغانستان خواند. وی ضمن ابراز خرسندی از شرکت در کنفرانس بین المللی آزادی مطبوعات در لندن گفت: حکومت افغانستان انتظار دارد که در این نشست بین المللی از تجارب و اندوخته های دیگر همکاران بین المللی خود برای حمایت از آزادی مطبوعات استفاده کند.

معاون رئیس جمهور کنفرانس بین المللی لندن را در جهت حمایت از آزادی مطبوعات و رسانه های آزاد مؤثر خوانده گفت که حکومت افغانستان در هر دو مورد ائتلاف جهانی حمایت از آزادی مطبوعات و تلاش برای تهیه پلان عمل ملی آمادۀ همکاری است و در هردو زمینه سهم فعال خواهد گرفت.

وی تأسیس کمیته مشترک حکومت و رسانه ها را که شخصا ریاست آن کمیته را به عهده دارد، نمونه واضح از اقدامات عملی حکومت در راستای جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران و حمایت از آزادی مطبوعات عنوان کرد و افزود که حکومت افغانستان به تعهدات بین المللی خود در این زمینه متعهد است.

ممکن است شما دوست داشته باشید