روزنامه اصلاح

پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت چهارمین سالروز درگذشت مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم

مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم یکی از چهره های نامداری است که نام و یادش در تاریخ معاصر کشور ما به جاودانگی ثبت گردیده است. آنچه سبب به یاد ماندن نام بزرگان و ثبت یاد آنان در اوراق زرین تاریخ یک کشور می شود میزان تعهدی است که از خود به سربلندی، اتحاد، اعتلا و کامیابی مردم و سرزمین خود نشان می دهند.

تاریخ هر کشور پُر است از نام سیاستمداران، جنگجویان، و نقش آفرینانی که در رقم زدن حوادث گوناگون میهن خود سهم داشته اند، اما از آن میان، کسانی نام ماندگار پیدا می کنند که در کاستن از درد و رنج مردم، افزودن به سعادت و موفقیت جامعه، و استوار ساختن صفوف یکپارچگی ملت خود نقشی تاریخی و قابل ستایش به عهده گرفته اند. کسانی که از خود گذشته اند تا دیگران را به آسایش و آرامش برسانند.کشورهایی که گرفتار مصیبت تهاجم خارجی و بحران های داخلی می شوند، در معرض آسیب های شدیدی قرار می گیرند، و یکی از آسیب هایی که همه هستی آن را به چالش مواجه می سازد پیدایش شکاف های داخلی و سست شدن شیرازۀ انسجام و وحدت ملی است. آباد کردن ویرانی های بجا مانده از جنگ، سر و سامان دادن به شرایط اقتصادی، غلبه بر فقر و بیکاری، به کار انداختن چرخ صنعت و ده ها کار دیگر، همه، امکان پذیر می شود به شرط آنکه نیروهای ملت در مسیر منافع علیای کشور متحدانه به کار بیفتند، وحدت صف محفوظ بماند، تشتُّت و پراگندگی از میان رخت بربندد، و جایی برای نزاع های بیهوده و کمشکهای زیانبار نماند. کسانی که بر چنین چالش هایی پیروز می شوند و می توانند قهرمان عرصه های همکاری و همبستگی شوند، و با رفتار و گفتار خود الگویی از وحدت و همدلی را به نمایش بگذارند، آنان شایستگی خود را برای ماندگار شدن و جاوانگی در تاریخ کشور خود به اثبات می رسانند. مرحوم مارشال فهیم یکی از این شخصیت های عیار و نامدار این سرزمین بود که در روزهای سخت در کنار مردمش قرار داشت، در جهت همدلی اقشار مختلف ملت ما تلاش ورزید، برای استقرار نظام دولتداری در افغانستان جد و جهد نشان داد، و تا آخرین روزهای حیاتش با احساس مسئولیتی که درخور یک شخصیت ملی است رفتار نمود. به همان جهت است که امروز شخصیت آن مارشال فقید مورد احترام همه اقشار و اقوام این کشور قرار دارد، و بحث های کوچک، تاثیری بر جایگاه آن مرد بزرگ نمی گذارد.

از خداوند متعال برای مارشال مرحوم آرامش ابدی، برای فرزند برومند ایشان موفقیت افزون، و برای همسنگران و همکاران ایشان تداوم راه آن مرحوم را آرزو دارم.

ممکن است شما دوست داشته باشید