روزنامه اصلاح

پوهـنیار سیـده مژگان مصطفوی از رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند عیادت کرد

پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ روز گذشته از حمیدالله  ویاړ رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند، درشفاخانه‌ی شهید سردار محمد داوود خان در کابل عیادت کرد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، درجریان این عیادت در حالی که سید حبیب سادات سرپرست ریاست آژانس باختر و احمدضیا انوری رییس منابع بشری وزارت اطلاعات و فرهنگ نیزحضورداشتند ، پوهنیار مصطفوی، جویای احوال حمیدالله  ویاړ رییس اطلاعات فرهنگ ولایت هلمند شد.

داکتران معالج  وضعیت صحی حمیدالله ویاړ را در مقایسه با روزهای گذشته بهتر دانستند و ازتوجه و تلاش های شان به خاطربهبود وضعیت صحی وی اطمینان داند.

پوهنیارمژگان مصطفوی همچنان خاطرنشان کرد که درصورت نیاز، وزارت اطلاعات وفرهنگ آماده است آقای ویاړ را به خاطر درمان کامل به خارج از کشور بفرستد.

همینگونه معین مالی، اداری و گرځندوی، مبلغ پولی مساعدت وزارت اطلاعات و فرهنگ را نیزبه رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت هلمند اعطا کرد.

حمیدالله ویاړ رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند از اثر انفجاری در مراسم تجلیل از نوروز و جشن دهقان در ولایت هلمند شدیداً زخم برداشت و به خاطر درمان به شفاخانه‌ی سردار محمد داوود، به کابل انتقال داده شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید