روزنامه اصلاح

پوهاند باوری: همکاری با معلولان، مسؤولیت همگانی است

سوم دسامبر، مصادف است با روز جهانی معلولیت. این روز در سال ۱۹۹۲ از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد به روز جهانی معلولیت مسمی شد و از آن به بعد هر سال در کشورهای مختلف جهان گرامی داشت می‌شود . هدف از تعیین این روز، آگاهی دهی درباره مسایل مربوط به معلولیتهای مختلف بوده‌است. به اساس آمار ها بیش از پنجصد میلیون نفر در جهان به دلیل نقص در سیستم روحی و مغزی، جسمی و حسی از معلولیت رنج می‌برند و به دلیل موانع ظاهری یا اجتماعی با محدودیت هایی در زندگی خود مواجه اند. در افغانستان نیز یک طیف وسیعی از مردم از معلولیت رنج می برند و با چالش‌های مختلف اجتماعی سر دچار استند. بیش از سه دهه جنگ و نا امنی، عدم دسترسی به خدمات صحی، فقر و مسایل ژنیتیکی از عواملی گفته می شود که نقش اساسی در گراف بلند معلولین در این کشور دارد. هرچند آمار مشخصی در این زمینه وجود ندارد اما گزارش ها می رساند که بیش از یک میلیون تن در افغانستان معلول اند که جمعیت سه درصدی را تشکیل می دهد. در همین حال حکومت افغانستان روی برنامه‌هایی کار می کند که از این طریق معلولین در راستای سهم‌گیری آنها در تعلیم و تربیه، فعالیت های اجتماعی، مشارکت در فعالیت های سیاسی و اداری حمایت کند. از سوی دیگر به اساس مقرره کمیسیون مستقل اصلاحات، سه درصد کارمندان خدمات ملکی را باید افراد دارای معلولیت  تشکیل دهد. با این حال روز گذشته وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به مناسبت روز جهانی معلولیت با اهدای لوح تقدیر، از کارمندان دارای معلولیت این وزارت تقدیر کرد.

پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر این وزارت می‌گوید که سه عامل بیشتر در معلولیت نقش دارد؛ جنگ و خشونت، عوامل صحی و نا برابری  اجتماعی.

به باور وی، عده‌ای از معلولین که به خاطر حفاظت از کشور و حراست از نوامیس ملی به میدان های جنگ رفته اند قربانی داده اند و معلول شده اند. در کنار این که خود شان معلول اند،  قربانی جنگ نیز می‌باشد که به افتخار باید یاد شوند. آقای باوری می گوید:یک نوع معلولیتی است که به اساس محدودیت و نا رسایی فعالیت های صحی به وجود آمده که در این بخش باید کسانی را مقصر شمرد که کم کاری کرده اند. وی در بخشی از سخنانش اشاره به چالش های تطبیق واکیسن پولیو کرده گفت:  گاهی افکار نا سالم باعث ازدیاد معلولیت میشود؛ ما به خاطر سراسری کردن واکسین پولیو با موانع امنیتی مواجه نیستیم، بلکه با افکار نا سالم مواجه هستیم که مانع تطبیق کمپاین های سراسری واکسیناسیون می شود. معین وزارت اطلاعات وفرهنگ میگوید که جامعه نباید از سر دلسوزی بلکه از روی رفع مسوولیت با معلولین برخورد کنند تا آنها خود را محروم احساس نکنند.

در همین حال عمرا خان منیب، مشاور رییس جمهور در امور معلولین نیز صحبت کرد و گفت: معمولاً وقتی روز جهانی معلولیت فرا می رسد روی  سه هدف عمده تمرکز می شود که در نخست شناسایی چالشهای عمده معلولین؛ در قدم دوم  پلان و راه حل مشکلات معلولان و نهایتاً عدال خواهی و دادخواهی برای آنان است تا به تدریج مشکلات معلولان کشور مرفوع شود.

در همین حال احمد ضیا انوری رییس منابع بشر وزارت اطلاعات و فرهنگ از تطبیق کلی مقرره کمیسیون اصلاحات اداری مبنی بر سهم سه درصدی کارکنان خدمات ملکی در این وزارت خبر داده و گفت که به اساس این مقرره، ما مکلف استیم تا هفتاد تن افراد داری معلولیت را در مرکز و ولایات جذب کنیم. به گفته او اکنون بیش از چهل تن از افراد داری معلولیت در این وزارت به گونه رسمی کار می کنند. آقای انوری افزود که وزارت اطلاعات وفرهنک تصمیم دارد تا بیشتر از سقف تعیین شده افراد معلول را جذب کند. وی در خصوص استخدام این افراد گفت: بست های مشخص برای معلولین در نظر گرفته خواهد شد و معلولین بدون امتحان تحریری از طریق مصاحبه با پنج نمره کمکی جذب می شوند.

بلبل حسین شفق

ممکن است شما دوست داشته باشید