روزنامه اصلاح

پنجشیر برای نخستین بار به شبکه‌ی ملی برق وصل گردید

پروژۀ انتقال لین برق از ولایت پروان به پنجشیر که شامل ترانسمیشن لین، ترانسفارمر و شبکۀ توزیعی می باشد،  به شبکۀ ملی برق کشور وصل شد.

ظرفیت مجموعی این پروژه ده میگاوات است که با تکمیل و بهره برداری ازآن، ده هزار خانواده از انرژی برق مستفید می شوند.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه به آژانس باخت، در مراسم افتتاح این پروژه، محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور زیربنا، رییس شرکت برشنا، والی پنجشیر، اراکین بلند پایه دولتی، شماری از اعضای شورای ملی و شورای ولایتی، هیئت رهبری د افغانستان برشنا شرکت و اهالی ولایت پنجشیر حضور داشتند.

سرپرست وزارت مالیه گفت:” حکومت افغانستان اقدامات عملی را روی دست گرفته است تا تمام جزایر نُه گانه کشور را به شبکۀ واحد ملی برق کشور وصل کند و انرژی برق را به شکل متوازن و کمترین هزینۀ ممکن در سراسر کشور توزیع نماید”.

 وی افزود: خوشبختانه به سلسلۀ اقدامات عملی خویش طی ماه های گذشته مؤفق شدیم که شش ولایت افغانستان را به شبکۀ ملی افغانستان وصل کنیم. پنجشیر هفتمین ولایتی است که طی مدت یک سال گذشته به شبکۀ سراسری ملی برق وصل شد. 

هزینه مجموعی این پروژه ۱۶۶ میلیون افغانی می باشد که در مدت شش ماه توسط حکومت افغانستان تمویل و تطبیق شده است. پروژه مذکوردر فاز نخست،  ۴۰۰۰ خانواده را در مرکز ولایت پنجشیر و در فاز دوم،۶۰۰۰  خانواده را در ولسوالی های عنابه، رخه و شتل تحت پوشش قرار داده و زمینۀ دسترسی مردم را به انرژی برق مساعد خواهد کرد. قابل تذکر است که قبل از این پنجشیر از منابع بادی صرف برای هفت ادارۀ دولتی برق را تامین می کرد که مصرف یک کیلووات آن ۳۰ افغانی بود. وزارت مالیه می گوید، با اتصال این ولایت به شبکۀ ملی برق، قیمت فی کیلووات برق در حدود ۲ تا ۱۲ افغانی کاهش خواهد یافت. اتصال این ولایت به شبکۀ ملی برق باعث رشد اقتصادی مردم، توسعۀ زراعت و صنعت خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید