روزنامه اصلاح

پلان کاهـش و جلوگیری از آلوده‌گی هوا نهایی شد

در نشست کمیسیون عالی جلوگیری از آلوده‌گی هوا تحت ریاست داکترعبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت افغانستان «پلان کاهش و جلوگیری از آلوده‌گی هوا» نهایی شد.

اداره ملی محیط زیست کشور درباره پلان کاهش و جلوگیری از آلوده‌گی هوا، نتایج تطبیق پلان عملیاتی زمستان ۱۳۹۷، وضعیت فعلی آلوده‌گی هوا در کابل، پیگیری از تحقق فیصله‌های قبلی کمیسیون به جلسه گزارش داد.

در پلان کاهش جلوگیری از آلوده‌گی هوا ، جلوگیری از مواد سوخت فسیلی و دودزا، آگاهی‌دهی، ترویج مواد سوختی نسبتأ پاک مثل گاز مایع، تنظیم سیستم ترانسپورتی شهری، تأمین دوام‌دار انرژی برق، چک و کنترول وسایط نقلیه و ایجاد فضای سبز تأکید شده است که نیازمند بودجه بیشتر است.

اداره ملی محیط زیست گزارش داد که برنامه اصلاحی را در زمینهٔ فابریکه‌های تولیدی، کوره‌های خشت‌پزی، ریگریشن‌ها، شفاخانه‌ها، پمپ‌استیشن‌ها، رستورانت‌ها، حمام‌‌ها و سقابه‌ها و وسایط نقلیه روی‌دست گرفته است تا از آلوده‌گی بیشتر جلوگیری شود.

این اداره افزود که تطبیق پلان عملیاتی زمستان پارسال شش هدف را تعقیب می‌کرد. آگاهی‌عامه، استفاده از مواد سوخت کمتر آلوده‌کننده، نظارت عمومی به ویژه از اصناف، تنظیم قیمت مناسب گاز مایع، تأمین برق دوام‌دار و نصب فلتر و جلوگیری از استفاده ذغال سنگ تصفیه ناشده اجزای پلان عملیاتی زمستان ۹۷ بود. قرار است که این برنامه به شکل گسترده تر در زمستان پیش‌رو تطبیق شود.

همچنان در جلسه از تحقق فیصله‌های قبلی کمیسیون در مورد اعمار تصفیه‌خانه‌های فاضلاب ادارات دولتی، جلوگیری از وصل شدن جریان فاضلاب به کانال‌های کنار سرک، تغییر مرکز گرمی‌ها و استفاده از انرژی پاک در ادارات دولتی و کنترول حمام‌ها، ریگریشن‌ها، رستورانت‌ها و وسایط نقلیه گزارش داد.

داکترعبدالله عبدالله گفت که در جلسه شورای وزیران به مشکل آلوده‌گی هوا به صورت خاص پرداخته می‌شود و تمام نهادهای دولتی مکلف‌اند که با اداره محیط زیست همکاری نزدیک داشته باشند.

رییس اجراییه کشور به دارالانشای شورای وزیران و اداره محیط زیست هدایت داد که در هماهنگی با نهادهای ذیربط دولتی جلسه بگیرند، در باره عوامل آلوده‌گی و راهکارهای عملی بحث نمایند و گزارش دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید