روزنامه اصلاح

پلان عملیاتی پروژه‌های فرهنگی بامیان با رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ شریک ساخته شد

پلان عملیاتی پروژه‌های فرهنگی ولایت بامیان روز گذشته در نشستی با حضور حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، از سوی مسؤول بخش برنامه‌های فرهنگی یونیسکو ارایه شد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، نهاد همکاری‌های انکشافی ایتالیا، مبلغ ۵ میلیون دالر امریکایی را به خاطر پروژه‌های تحکیم مجسمه‌های بامیان، ایجاد پارک باستانشناسی و بیرون شدن آبده‌های تاریخی بامیان از حالت خطر، کمک کرده است.

این مبلغ از طرف یونسکو درپروژه‌های مذکور به مصرف خواهد رسید .

یونسکو برنامه‌های آموزشی را به خاطر ارتقای ظرفیت کارمندان مسلکی وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش حفاظت آثار و آبده‌های تاریخی نیز برگزار خواهد کرد .

در این نشست مسوول بخش برنامه های فرهنگی یونسکو، پلان عملیاتی پروژه‌های فرهنگی
( حفاظت از میراث‌ها و آبده‌های تاریخی) ولایت بامیان را با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ شریک کرد
.

او خاطرنشان کرد که یونسکو مبلغ ۴۵ هزار دالرامریکایی را به خاطر تطبیق مواد کنوانسیون ۱۹۵۴ که درمورد حفاظت ازاموال فرهنگی در منازعات مسلحانه می باشد، اختصاص داده است .

همچنان دراین نشست در رابطه بودجه اضطراری به خاطر حفاظت از آبده‌های تاریخی، جلوگیری از تخریب یک منار تاریخی در ولایت هرات و منار جام ولایت غور نیز بحث صورت گرفت .

حسینه صافی از همکاری های یونسکو و نهادهای همکار وزارت اطلاعات و فرهنگ که در راستای حفاظت و استحکام آبده‌های تاریخی و میراث‌های فرهنگی، این وزارت را یاری رسانیده اند، ستایش کرد و براستحکام و حفاظت آبده‌های تاریخی، به ویژه آبده‌های در حال تخریب، تاکید کرد .

ممکن است شما دوست داشته باشید