روزنامه اصلاح

پلان آگاهی‌دهی عامۀ وزارت اطلاعات و فرهنگ در خصوص کرونا با رسانه‌ها شریک ساخته شد

عبدالمنان شیوای شرق، معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ، روز گذشته طی یک کنفرانس خبری از واگذاری مسوولیت آگاهی دهی عامه در مورد ویروس کرونا به این وزارت خبرداده و کار شیوه‌های این پروسه را با رسانه‌ها شریک کرد.

عبدالمنان شیوای شرق معین نشراتی این وزارت که در مرکز رسانه‌های حکومت صحبت می‌کرد گفت که به اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری مسوولیت اگاهی دهی عامه به وزارت اطلاعات وفرهنگ واگذار شده است و ما با کار شیوه های جدید کاری این پروسه را مدریت خواهیم کرد.

به گفته وی برنامه اگاهی عامه بر کار مشارکتی میان مردم افغانستان، رسانه‌ها و نهادهای مسوول منوط می‌شود که وزارت اطلاعات وفرهنگ با تمام رسانه‌ها در ارتباط است تا برنامه اگاهی دهی عامه را انجام دهد.

وی افزود که پروسه آگاهی عامه ما مبتنی بر برنامه‌ی مشخص و کارشیوه حق دسترسی به اطلاعات خواهد بود و هرگونه انتقادها، نظریات و پرسش‌های شهروندان  را پاسخ میدهیم. معین نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ رسانه‌ها را کانال‌ اصلی آگاهی دهی عامه عنوان کرده گفت:  خوشبختانه ۱۲۱ تلویزیون، ۲۶۴ رادیو، ۱۳۳۱ رسانه چاپی و ۲۳ ویبسایت  فعال در افغانستان داریم که ازاین طریق برنامه آگاهی عامه را انجام میدهیم.

آقای شرق با اینکه می‌گوید تا هنوز هزینه و بودجه مشخص در این مورد به وزارت اطلاعات وفرهنگ داده نشده است؛ اما این وزارت با تمام امانت داری و با آگاهی از حق مردم افغانستان در مورد هزینه‌ای که به این منظور در نظر گرفته شده و به مصرف خواهد رسید در پیشگاه مردم و رسانه‌ها پاسخ گو خواهیم بود.

وی در مورد موضوع تدارکاتی و مکانیزم روند آگاهی عامه از آدرس وزارت اطلاعات وفرهنگ معلومات داده گفت: تلاش می‌کنیم کنفرانس هفته‌وار برگزاز نمایم و دقیق ترین اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم. همینگونه به اساس هماهنگی که صورت گرفته هر هفته به صورت زون وار با چند تنی از والی‌ها کنفرانس مطبوعاتی دایر می‌گردد تا خبرنگاران از چگونگی کارکرد حکومت های محلی اگاهی یابند.

از سوی هم سعی شده تا از طریق مکانیزم های مجازی و مدرن نشست های خبری با کشورهای منطقه بر قرار شود تا تجارب موفق آنها را در مهار ویروس کرونا از طریق اگاهی دهی عامه به شهروندان انتقال دهیم. آقای شرق افزود: رویکرد دیگر این است که در وزارت اطلاعات وفرهنگ مرکزتماس فعال ایجاد می‌کنیم تا تمام خبرنگاران و آنهای که خواستار معلومات اند، به این مرکز در تماس شوند و معلومات را کسب کنند.

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ خاطر نشان ساخت که در خصوص آگاهی عامه به کارهای تخصصی که مربوط به نهادهای صحی می‌شود مداخله صورت نمی گیرد و این وزارت تلاش می‌نماید تا آگاهی دهی به صورت فراگیر ومؤثر در کشور انجام شود.

این مقام حکومت افغانستان از شهروندان خواست تا توصیه های صحی را در نظر داشته باشند تا ویروس کرونا در افغانستان مهار گردد.

بلبل حسین شفق

ممکن است شما دوست داشته باشید