روزنامه اصلاح

پاکستان در روند صلح افغانستان صادقانه گام بردارد

   در ادامه‌ی میزبانی از گفتگو های صلح افغانستان از سوی برخی کشور های منطقه و جهان، روز گذشته نشستی در پاکستان برگزار گردید. در این نشست شماری از چهره های سیاسی و نمایندگان احزاب افغانستان، رییس شورای عالی صلح نیز شرکت کرده است. این نشست در ظاهر بنا به دعوت نهاد پژوهشی صلح لاهور برگزار گردیده، اما باور ها بر این است که دولت پاکستان برگزار کننده‌ی اصلی این نشست است. همانگونه که دولت فدراتیف روسیه چندی پیش نشستی را از آدرس افغان های مقیم روسیه در شهر مسکو برگزار کرده بود. در این نشست نمایندگان گروه طالبان نیز حضور ندارند. هرچند حکومت پاکستان گفته که هدف از برگزاری این نشست در گام نخست نزدیک سازی روابط کابل و اسلام اباد است؛ اما تا الحال گفته نشده که دولت افغانستان هم در این نشست دعوت شده است ویا اینکه کدام نماینده‌ای از آدرس دولت افغانستان در این نشست شرکت دارد. سوال اساسی هم در این خصوص، غیبت نماینده های حکومت افغانستان است. همان اشکالی که نشست های مشابه این نشست در کشور های دیگر با آن مواجه بوده است. غیبت نماینده‌ی حکومت افغانستان منحیث نهادی که بر بنیاد قانونی اساسی کشور دارای حق انحصاری تصمیم گیری در خصوص سرنوشت جنگ و صلح در افغانستان می باشد؛ در این نشست، از کارآیی و راهگشا بودن آن در مورد صلح در افغانستان به شدت کاسته واین نشست را در حد یک تشریفات ویک نشست مشورتی که در موارد مشابه از یک چنین نشست ها به نشست استماعیه تعبیر گردیده است معرفی می کند، تا یک نشست تصمیم گیرنده در خصوص سرنوشت جنگ وصلح در افغانستان. زیرا بدون مشارکت دولت افغانستان در گفتگو های مربوط به روند صلح در افغانستان و مذاکره‌ی رو در رو و مستقیم میان دولت افغانستان وگروه طالبان هیچ فیصله‌ای صورت گرفته نمی تواند واگر تصمیمی هم اتخاذ شود کدام آدرسی موجود نمی باشد که آن را عملی نموده ودر عمل پیاده وتطبیق کند. این است که مباحث به صورت تجرید شده و در حد یک تیوری با قیمانده و تصامیم صرفاً به روی کاغذ انعکاس وبازتاب یافته وهیچ گاهی کدام اثر عملی نه داشته وبه کدام ثمری منتهی نگردد.  

     از همین جا است که لازم دیده میشود تا این گونه نشست ها سر انجام باید به نشست رو در رو ومستقیم میان دولت افغانستان وگروه طالبان منتهی شود. جوانب وسیاستگرانی که از بیرون از حکومت در این گونه نشست ها اشتراک می کنند بکوشند تا کشور های بیرونی و دولتمردان پاکستان را به این قناعت برسانند که در راستای گفتگوی مستقیم میان دولت افغانستان وگروه طالبان تلاش کنند.

     حسن کار هم در این است که قرار است به زودی نزدیک محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان بنا به دعوت صدر اعظم پاکستان به این کشور سفر نموده و در خصوص روند صلح افغانستان، نقشی که انتظار می رود دولت پاکستان در این زمینه به عهده بگیرد و جلب همکاری دولت پاکستان در ارتباط به تسریع روند گفتگو های صلح و زمینه سازی برای نشست بین الافغانی وکمک این کشور در راستای آغاز گفتگو های رو در رو ومستقیم میان دولت افغانستان وگروه طالبان با صدر اعظم پاکستان گفتگو کند. شده میتواند که پیوندی ایجاد شود میان این نشست و نشستی که قرار است میان دولتین افغانستان وپاکستان عنقریب برگزار گردد. دولت پاکستان میتواند بین این دو نشست به نحوی پیوند برقرار کند و با بهره گیری از نفوذ خود بر گروه طالبان آنان را وادارد تا آماده شوند که با دولت افغانستان به صورت مستقیم و رو در رو مذاکره کنند.

     پاکستان اگر واقعا در پی این است که روند صلح در افغانستان را کمک کند و دولتمردان این کشور به راستی هم میخواهند کمک کنند که جنگ و خشونت در افغانستان پایان پذیرفته وآنان در سیاست های که اعلام کرده اند که خواستار ثبات و امنیت در افغانستان اند صداقت لازم را دارند؛ ایجاب میکند که پاکستان با بهره گیری از نفوذی که بر گروه طالبان دارد، راه را برای نشست وگفتگوی مستقیم دولت افغانستان با این گروه هموار سازد تا یک گفتگوی واقعی صلح محقق شده وبه گونه‌ی موثری روی موضوعات مربوط به پایان جنگ و خشونت و تحقق صلح در افغانستان گفتگو صورت بگیرد وبا کمک و همکاری این کشور صلح در افغانستان محقق شود.

     در صورتی که این کشور صداقت لازم را در این زمینه داشته باشد سفر رییس جمهور کشور ما به آن کشور فرصت خوب و مناسبی را به وجود آورده که می شود با بهره گیری موثر و مفید از این فرصت در راه هموار شدن جاده‌ی صلح، این راه هر چه کوتاهتر شده و به زودی ممکن گام مهمی در این راه برداشته شود.

این انتظار از دولت پاکستان از آن جهت است که باور عموم در افغانستان و با شواهد غیر قابل انکار این است که پاکستان جنگ و خشونت در افغانستان را هم آغاز کرده وهم به پیش میبرد وگروه های چون طالبان در حقیقت نیروی نیابتی این کشور در پیشبرد جنگ جاری در افغانستان می باشند.

 پاکستان اگر واقعا بخواهد مشکلات موجود در افغانستان را خاتمه ببخشد و مناسبات دو کشور به سمتی به پیش برود که اقتضا قواعد حاکم بر نظام بین الملل و ایجابات روابط دو همسایه‌ی نیک می باشد، به یقین میتواند این موضوع را از همین جا آغاز کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید