روزنامه اصلاح

ولیعهد سابق اردن تحت بازداشت خانگی قرار گرفت

شاهزاده حمزه بن حسین، ولیعهد سابق اردن، می گوید در عملیات دولت این کشور علیه منتقدان تحت بازداشت خانگی قرار گرفته است.
ارتش اردن حصر خانگی شاهزاده حمزه را رد کرد اما گفت دستور دارد مانع اقداماتی شود که می تواند به هدف گرفتن “امنیت و ثبات” کشور کمک کند.
شاهزاده حمزه که فرزند ملک حسین و ملکه نور است در پیامی ویدئویی که از طریق وکیل خود منتشر کرده رهبران کشور را به فساد، بی لیاقتی و آزار متهم می کند.
ملک عبدالله، برادر حمزه، حاکم اردن است. این دو فقط از طرف پدر با هم اشتراک دارند.
این پس از یک رشته دستگیری چهره های شناخته شده است که گفته می شود به یک توطئه کودتا مربوط است.
روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد امنیتی خاورمیانه می نویسد تحقیقاتی درباره توطئه ای ادعایی برای برکناری ملک عبدالله در جریان است. براساس این گزارش از ولیعهد سابق درخواست شده تا زمان کامل شدن تحقیقات قصر خود در امان را ترک نکند.
شاهزاده حمزه هرگونه تخلفی را رد می کند و می گوید او بخشی از یک توطئه نیست.

این حصر ظاهرا پس از دیدار شاهزاده حمره با رهبران قبایل که گفته می شود به جلب حمایت از او کمک کرد انجام می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید