روزنامه اصلاح

وزیر عدلیه: برخورد پولیس با قربانیان قاچاق انسان خشونت‌آمیز است

وزیر عدلیه‌ی کشور می‌گوید که پولیس با قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران برخورد خشونت‌آمیز دارد و این گونه برخورد باید اصلاح شود.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه که همزمان ریاست کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان را به عهده دارد، روز یکشنبه (۲۵ قوس) در یک نشست خبری در کابل، برخورد پولیس با قربانیان قاچاق انسان را خشونت‌آمیز و ناپسند خواند.

آقای انور گفت که بررسی‌های شخص خودش از نحوه‌ی برخورد پولیس با قربانیان قاچاق انسان نشان می‌دهد که برخورد خشونت‌آمیز و ناپسند با این قربانیان صورت می‌گیرد.

او افزود، به جای آنکه به قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران به چشم قربانی دیده شود، آنان به دیده مجرم و گناهکار دیده شده، شاهد برخورد خشونت آمیز از سوی پولیس می‌باشند.

آقای انور تصریح کرد که این گونه برخورد پولیس و نیروهای امنیتی با قربانیان قاچاق انسان قابل قبول نبوده، زمینه‌ی عقده‌های روانی و افزایش مهاجرت را در کشور مساعد می‌سازد و باید اصلاح شود.

رییس کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان؛ گرم بودن جو روانی افزایش جنگ و ناامنی را عامل مهم بروز موارد گسترده مهاجرت غیر قانونی در کشور عنوان کرد.

او گفت، عامل یاد شده سبب گردیده که شهروندان به ادامه‌ی زندگی در کشور ناامید شده، خود را در چنگ شبکه‌های قاچاق انسان و قاچاق مهاجران قرار دهند و قربانی برخورد خشونت‌بار این شبکه‌ها شوند.

وی از مقام‌های امنیتی و رسانه‌ها خواست که در چگونگی یادآوری از رویدادهای امنیتی و دامنه‌ی جنگ، مصلحت ملی مردم مبنی برامیدوار نگهداشتن شان برای ادامه‌ی زندگی در کشور را مدنظر گرفته و از ایجاد نگرانی برای مردم پرهیز کنند. در عین حال ویس‌احمد برمک وزیر امور داخله در یک کنفرانس خبری دیگر احتمال برخورد خشونت‌آمیز، پولیس با قربانیان قاچان انسان را رد نکرد، اما گفت که در این مورد آماری در دست نیست.

او گفت که به منظور بهبود برخورد پولیس به شهروندان به ویژه قربانیان خشونت‌ها و قاچاق انسان، برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت نیاز است روی دست گرفته شود که پاره ای از این برنامه‌ها در حال تطبیق است. وزیر امور داخله، رسیدگی پولیس به روند تحکیم قانون و مبارزه با مجرمین را نیازمند همکاری همه جانبه شهروندان با پولیس دانست.

از سوی دیگر وزیر عدلیه در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به الکترونیک شدن سیستم معلوماتی کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان اشاره کرده گفت که با انکشاف این سیستم روند حمایت از قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران بهبود خواهد یافت.

همچنان الزابت چمبرز، معاون اداره انکشاف ایالات متحده امریکا   (USAID) در این نشست افغانستان را کشور مبدا، مقصد و ترانزیت برای شبکه‌های قاچاق انسان و مهاجران خوانده، مبارزه با این پدیده را ضرورت به همکاری مشترک نهادهای مرتبط خواند.

او گفت که زنان و جوانان بیشتر در معرض سوء استفاده این شبکه‌ها قرار می‌گیرند و این مساله آرام ارام به یک معضل تبدیل می‌شود، به این دلیل اداره انکشاف ایالات متحده به منظور مقابله با قاچاق انسان با کمیسیونی که در این ارتباط فعالیت می‌کند همکار خواهد بود.

وی، موثریت روند مبارزه با قاچاق انسان را نیازمند همکاری کشورهای منطقه برای مبارزه مشترک با این پدیده دانست.

بیش از هفت سال از آغاز به کار کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان می‌گذرد اما این کمیسیون تاکنون مشغول برنامه‌های اداری، پالیسی سازی و ایجاد قوانین بوده و کم‌تر توانسته در مبارزه با قاچاق دستاوردی کسب کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید