روزنامه اصلاح

وزیر دولت در امور شهدا و معلولین: برای ورثۀ شهدا زمینۀ آموزش و کار فراهم می‌شود

لعل‌الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین و هئیت همراه شان طی سفر دو روزه‌، از ولایات لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا دیدن نموده و مشکلات، خواست ها و پیشرفت های کاری مربوط به اشخاص دارای معلولیت و ورثه شهدا را از نزدیک بررسی کرده و به برخی از این مشکلات رسیدگی کردند.
در این سفر دو روزه که از ولایت لوگر آغاز گردید، آقای آریوبی با والی‌ها، آمران امور شهدا و معلولین ولایتی، ورثه شهدا، اشخاص دارای معلولیت و جوانان ولایات یاد شده نشست ها و بحث های جدا گانه انجام داده و سپس عازم ولایات پکتیا، خوست و پکتیکا شد و بر علاوه بحث ها و نظریات با والیان ولایات متذکره، از دست آوردها و پیشرفت های کاری آمریت های امور شهدا و معلولین نظارت نمود.
آقای آریوبی جهت همآهنگی بیشتر مرکز با ولایات هدایات همه جانبه در راستای بهبود عرضه خدمات به گونه معیاری و شفاف به ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت به مسوولان سپرده افزود، همه در قبال این قشر مسوولیت داریم تا بر علاوه پرداخت حقوق سالانه شان، زمینه کاریابی، تحصیلات و سایر حقوق اجتماعی را به آنان فراهم سازیم.
در جریان این دیدارها ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت خواستار ایجاد آسایشگاه ها، صندوق مالی حمایوی و فراهم گردیدن زمینۀ کار و تحصیل شده و آن را از نیازهای اساسی شان عنوان نمودند.

ممکن است شما دوست داشته باشید