روزنامه اصلاح

وزارت معارف: طرح افزیش معاش و امتیازات آموزگاران به ریاست جمهوری فرستاده شـده اسـت

وزارت معارف می گوید که جهت رفع مشکلات مالی معلمان طرح افزایش معاش و امتیازات آموزگاران را به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است.

وزارت معارف روز یکشنبه (۲۹ثور) در یک اعلامیه‌ای گفته است که در چارچوب پالیسی افزایش معاشات کارمندان خدمات ملکی، پرداخت کرایه موتر، روزانه ۸۰ افغانی فی معلم، اجرای امتیازات منطقه‌ای و امتیازات مسلکی ماهانه ۵۰۰ افغانی برای آموزگاران  با مدرک صنف دوازدهم و ۱۰۰۰ افغانی برای معلمان با مدرک صنف چهاردهم از موارد بزرگ این طرح اند. وزارت معارف ناچیز بودن معاشات آموزگاران، پرداخت یک بخش از معاشات ماهوار برای کرایه موتر جهت رفت و برگشت به وظیفه، عدم پرداخت امتیازات مسلکی فارغان صنوف دوازده و چهارده و عدم پرداخت امتیازات منطقوی آموزگاران را از مشکلاتی دانسته است که در حال حاضر آموزگاران با آن روبرو هستند.

در اعلامیه‌ی وزارت معارف آماده است که تایید این طرح از سوی رهبری حکومت بر کیفیت تعلیم وتربیه در کشور تاثیر خواهد گذاشت و وزارت معارف نیز تعهد سپرده است که برای بهبود وضعیت معیشتی آموزگاران آپارتمان های رهایشی را در نزدیکی محلات زندگی آنان در اقساط طولانی مدت توزیع نماید.

این درحالی است که شماری از آموزگاران در چند روز اخیر در چندین ولایت افغانستان به دلیل کافی نبودن معاش و امنتیازات شان دست به تحصن کاری زده بودند.

ممکن است شما دوست داشته باشید