روزنامه اصلاح

وزارت معارف: برنامه‌های مختلف برای بهـبود وضعیت زندگی معلمان روی‌ دست گرفته شده است

همزمان با روز جهانی معلم، وزارت معارف می‌گوید که برنامه‌های مختلف برای بهبود وضعیت زندگی معلمان کشور روی دست گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ محمد میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف روز شنبه (۱۳میزان) در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی معلم در کابل؛ تدوین طرح افزایش معاشات معلمان را بخشی از این برنامه‌ها خواند.
آقای بلخی گفت که یک طرح چهار گزینه‌یی برای افزایش معاشات معلمان به صورت مشترک از سوی وزارت معارف، وزارت مالیه و اداره امور تدوین شد و طرح یادشده هم اکنون در اداره امور مورد بحث است.
آقای بلخی افزود که طرح یاد شده که گزینه‌های اجرایی برای افزایش معاشات معلمان را به صورت کوتاه، مدت میان مدت و دراز مدت پیشبینی کرده از سوی حکومت اجرایی خواهد شد. به گفتۀ او اجرای این طرح می‌تواند بخشی از مشکلات معیشیتی معلمان را حل کند.
پایین بودن سطح معاشات معلمان به شکل گسترده مورد انتقاد است؛ بین ۶ تا ۱۲ هزار افغانی معاش ماهوار در حال حاضر به هر معلم مکتب از سوی دولت پرداخت می‌شود، مبلغی که به گفتۀ معلمان به هیچ وجه کافی نیست.
آقای بلخی همچنان تدوین طرح ایجاد مسکن‌های قابل استطاعت برای معلمین را از دیگر برنامه‌های این وزارت برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان خواند.
وی اضافه کرد که این طرح بین وزارت‌های معارف و شهرسازی زیر بحث قرار دارد و در جریان امسال گام‌های عملی برای اجرای آن برداشته خواهد شد.
سال‌های قبل حکومت توزیع نمرات رهایشی برای ملعمین را روی دست داشت، اما سرپرست وزارت معارف تصریح کرد که پس ازتوزیع ۹۳ هزار نمره زمین برای معلمین، این وزارت دریافت که اکثر معلمین توان اعمارمسکن روی این نمرات را ندارد.
به بیان او، بنابر دشوار بودن شرایط اقتصادی معلمان، بر اساس طرح جدید مسکن‌های قابل استطاعت با حداقل امکانات به صورت اقساط درازمدت در اختیارمعلمان قرار می‌گیرد.
وی ارتقای ظرفیت و ارتقای بست معلمان را از برنامه‌های زیر کار وزارت معارف خوانده تاکید کرد که در جریان سال‌های پیشرو اکثر معلمان تحت پوشش این دو برنامه قرار خواهند گرفت.
بر اساس آمارها هم اکنون ۲۲۲ هزار تن در مکاتب افغانستان به حیث معلم مشغول کار هستند.

ممکن است شما دوست داشته باشید