روزنامه اصلاح

وزارت معارف برای اصلاح ساختار این وزارت سمپوزیم برگزار می کند

وزارت معارف می گوید که برای نخستین بار به هدف ایجاد اصلاحات شاگردمحور در ساختار و وظایف این وزارت، “سمپوزیم” برگزار می کند.

این وزارت روز شنبه(۷جدی) با نشر یک خبرنامه گفته است، این سمپوزیم در هفته سوم ماه جدی سال جاری و برای مدت سه روز در کابل برگزار می شود.

در این خبرنامه آمده است که در این سمپوزیم نمایند‌گان ارشد ادارات معارف، اداره امور ریاست جمهوری، کمیسیون اصلاحات اداری، نمایند‌گان نهادهای جامعه مدنی، متخصصان آموزش و پرورش، نمایند‌گان وزارت‌های تحصیلات‌ عالی، مالیه، انکشاف ‌دهات، امور زنان، کار و اموراجتماعی، مخابرات، اترا، وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها، نمایند‌گان کوچی ها، نمایند‌گان شوراهای مکتب، علمای دین، شرکای انکشافی وزارت معارف، مدیران و معلمان مکاتب و دانش آموزان نخبه و والدین اشتراک خواهند کرد.

وزارت معارف خاطرنشان کرده که در این سمپوزیم موضوعات شناسایی و بازتعریف وظایف اساسی وزارت معارف، تعریف وظایف مدیریتی در سطح مکتب، ولسوالی، ولایت و ادارت مرکزی؛ تفویض صلاحیت از مرکز به ولایات، تعیین وظایف رهبری، پالیسی و نظارتی وزارت معارف، ترسیم ساختار تشکیلاتی وزارت معارف از مرکز الی مکتب، جایگاه تعلیمات اسلامی، سوادآموزی و تربیت معلم در چارچوب و بدنه تشکیلاتی وزارت معارف و ارتقای مراکز تربیت معلم، چگونگی مدیریت نشر و توزیع کتب و چگونگی مدیریت نصاب تعلیمی، به بحث گرفته می‎شود.

این وزارت در خبرنامۀ خود افزوده است که قبل از برگزاری این سمپوزیم، نمایندگان ادارات در چارچوب شش گروه کاری، جلسات منظمی برگزار کرده و به رایزنی پرداخته اند، که در این سمپوزیم دیدگاه‌ها و نظرات تمامی اشتراک کنندگان از سوی کارگروه‌های کاری جمع‌آوری شده و در پرتو آن، روی تغییر ساختار و وظایف معارف تصمیم گرفته خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید