روزنامه اصلاح

وزارت مخابرات: مامی شرکت‌های مخابراتی به سیستم«ریل تایم» وصل می‌شوند

وزارت مخابرات و تکنالوزی معلوماتی می گوید که این نهاد در راستای شفاف سازی و نظارت از جمع آوری ده درصد محصول مخابراتی، شبکه‌ی مخابراتی سلام را به سیستم”ریل تایم” وصل کرد.

به گفته این وزارت، پس از این ده درصد محصول مخابراتی از شبکه سلام از طریق سیستم”ریل تایم” جمع آوری و به گونه‌ی شفاف به عواید دولت اضافه می گردد.

فهیم هاشمی، سرپرست وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت سخن می زد، از دیگر شبکه های مخابراتی نیز خواست که با این وزارت در نصب دستگاه های”ریل تایم” در سیستم های شان، همکاری کنند.

وی تأکید کرد که شرکت های مخابراتی بدون قید و شرط به سیستم ریل تایم وصل می شوند تا شفافیت لازم در جمع آوری ده درصد محصول مخابراتی ایجادشود.

آقای هاشمی هشدار داد در صورتی که شرکت های مخابراتی در زمینه وصل شدن سیستم ریل تایم در شرکت های شان همکاری نکنند، اقدامات جدی تر روی دست گرفته خواهد شد.

در همین حال عباس ابراهیم زاده، معاون کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه با ابراز خوشبینی از وصل شدن شبکه‌ی مخابراتی سلام به سیستم ریل تایم، ابراز امیدواری کرد که شرکت های مخابراتی دیگر نیز به این سیستم وصل شوند تاشفافیت به وجود آید و از فساد جلوگیری شود.

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی همچنان گفت که پروژه‌ی سیستم ریل تایم چند مرحله دارد که یکی آن جمع آوری ده درصد محصول مخابراتی است.

او گفت که در مراحل بعدی قرار است انواع عواید و تکس شرکت های مخابراتی، با استفاده از سیستم ریل تایم جمع آوری شوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید