روزنامه اصلاح

وزارت عدلیه: ۱۰۴ قاچاقچی انسان، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند

  اداره‌ های کشفی و امنیتی کشور، در جریان سال گذشته ۱۰۴ تن از مظنونین قاچاق انسان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده اند.

عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه که روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت در مورد گزارش کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان جزییات می داد گفت: به گونۀ مجموعی ۱۵۴ قضیه قاچاق انسان در سال گذشته به لوی څارنوالی فرستاده شده واز این میان ۱۴۵ قضیه تحت تعقیب و تحقیق قرار گرفته و دوسیه های مربوط شان به محاکم محول شده و۹ قضیه دیگر زیر کار قرار دارد.

بربنیاد این گزارش ، پس از تثبیت و شناسایی ۵۵ شبکه قاچاق انسان و اجرای عملیات اوپراتیفی علیه ۳۴ شبکه آن، ۴۱ تن از قاچاقچیان انسان را گرفتار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است.

گزارش می افزاید که وزارت امور داخله نیز با کشف و بررسی ۱۲۲ قضیۀ قاچاق انسان، ۶۳ تن را به ظن قاچاق انسان بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده است.

بر بنیاد احکام کُد جزای کشور، از جمع متهمین قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، ۷۵ تن به حبس های طویل، متوسط و قصیر محکوم به مجازات شده اند.

وزیر عدلیه افزود که موسسه‌های همکار درهماهنگی با ادارات عضو کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، ۱۰۵۰ تن از قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را تا اکنون در مراکز حمایوی خود مورد حمایت‌های صحی، روانی، تعلیمی و اجتماعی قرار داده و برخی از آن‌ها با خانواده‌های شان یکجا شده اند.

این کمیسیون همچنان برای بیش از ۸۶۰۰ تن از مهاجران برگشت داده شده، خدمات صحی، روانی، اجتماعی و آگاهی دهی را فراهم نموده است.

آقای انور همچنان گفت کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، در همکاری با موسسه‌های
بین المللی، ۵۴ هزار و ۲۴۲ تن از افراد وخانواده های رد مرز شده از کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، ایران و برخی کشورهای اروپایی را پس از حمایت های لازم، با خانواده ‌های شان مدغم نموده است
.

سکتور آگاهی دهی که شامل وزارت های حج و اوقاف، امور مهاجرین، کار و امور اجتماعی، صحت عامه، کمیسیون مستقل حقوق بشر و کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران می شود، برنامه های آگاهی دهی در بارۀ قاچاق انسان، آسیب‌ها و پیامدهای آن را از طریق مساجد، خطابه‌ها، پیام‌های رادیویی و تلویزیونی، بنرها و بلبوردها، راه اندازی کرده و برای ۱۶۹ هزار و۷۳۵ تن از شهروندان کشور آگاهی دهی نموده است.

دولت افغانستان، بر بنیاد احکام قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در شش ساحه شامل ساختار، کشف جرایم و بازداشت مظنونین قاچاق انسان، رسیده گی به قضایا و به محاکمه کشاندن متهمین جرایم قاچاق انسان، آگاهی دهی عامه، حمایت از قربانیان قاچاق انسان و ایجاد همآهنگی به سطح منطقه و جهان؛ همواره تلاش کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید