روزنامه اصلاح

وزارت صحت‌عامه: خشونت در برابر زنان سبب ایجاد مشکلات روانی و عدم باروری می‌شود

وزارت صحت عامه، کارگاهی را زیر نام پاسخ گویی در پیوند به خشونت علیه زنان برگزار کرد .

هدف از این کارگاه را جلوگیری از خشونت در برابر زنان و تاثیرات ناگوار صحی و روانی آن بالای  زنان تشکیل می داد .

به گزارش آژانس باختر؛ در این کارگاه داکتر احمدجان نعیم معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه خشونت را تخطی بزرگ حقوق بشری دانست.

وی گفت که خشونت باعث ایجاد مشکلات فزیکی، روانی و صحت باروری می شود، از این لحاظ نیز باید علیه خشونت مبارزه کرد .

احمد جان نعیم یاد آورشد که وزارت صحت عامه یک کمیته‌ی رسیدگی به واقعات خشونت را ایجاد نموده است .به گفته وی، ارقام و یافته های سیستم که جهت تثبیت و حفظ ارقام و معلومات وابسته به قضایای مبنی بر خشونت، از طریق وزارت ایجاد شده است، نشان میدهد که تا حال ۹۱۵۳ قضیه‌ی خشونت روانی واجتماعی، ۷۹۹۱ قضیه‌ی خشونت فزیکی، ۱۵۶۴ قضیه‌ی تجاوزجنسی، ۲۵۰ قضیه‌ی آزار واذیت جنسی۳۱۳ واقعه‌ی محرومیت از منابع و ۹۸۶ قضیه‌ی ازدواج اجباری به ثبت رسیده است .وزارت صحت عامه با حمایت تخنیکی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و حمایت مالی سفارت های کوریای جنوبی، آسترالیا وبریتانیا طرح پاسخگویی بخش صحت به واقعات خشونت را ترتیب  کرده است .در این کارگاه، سپوژمی وردک معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان برنامه یی را که وزارت صحت عامه در نظر گرفته مهم خواند و گفت که وزارت امور زنان با خشونت علیه زنان مبارزه می‎کند و مبارزه کرده است .

وی گفت که وزارت امورزنان به تنهایی نمی تواند که در این راستا مبارزه کند، او از ادارات همکار خواست تا با آنان همکاری بیشتر در جلوگیری از خشونت علیه زن، این وزارت را یاری رسانند .

همچنان در این ورکشاپ داکتر دبیت مسؤول صندوق جمعیت سازمان ملل متحد صحبت نمود و گفت که در افغانستان ازهر ۳ زن یک زن، یک نوع خشونت را تجربه کرده اند .

ممکن است شما دوست داشته باشید