روزنامه اصلاح

وزارت صحت‌عامه از نشرات اختصاصی روزنامه‌ی اصلاح در بخش صحت قدردانی کرد

وزارت صحت‌عامه روزنامه‌ی اصلاح و شماری از رسانه‌های چاپی و تصویری دیگر را که در پرداختن به مسایل و موضوعات صحی به گونه‌ی اختصاصی و موثر کار کرده اند، تقدیر نمود.

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت‌عامه در مراسم تقدیر از رسانه‌ها گفت که نقش رسانه‌ها در ازمیان برداشتن مشکلات سکتور صحت بسیار موثر است. آقای فیروز گفت که رسانه‌های کشور باید با وزارت صحت عامه همکاری کرده و مشکلات و دست‌آوردهای این وزارت را به گونه‌ی واقعبینامه بازتاب دهند. 

روزنامه‌ی اصلاح به عنوان رسانه‌ای که مطابق پالیسی نشراتی اش رویکرد اجتماعی و فرهنگی را دنبال می‌کند، تلاش کرده چالش‌ها و دست‌آوردهای سکتور صحت را بازتاب داده و همچنین خواست‌ها، مشکلات، نارضایتی‌ها و انتقادات بیماران و خانواده‌های آنان از شفاخانه‌های دولتی، خصوصی و دواخانه‌ها را در قالب مصاحبه، گزارش، تبصره و خبر به گوش مسؤولان برساند.

ممکن است شما دوست داشته باشید