روزنامه اصلاح

وزارت شهرسازی: برنامه‎ی آبرسانی شـهری تا سه سال آینده در تـمام شـهرها تطبیق می‌شـود

سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی می‌گوید که براساس برنامه‌های حکومت قرار است تا سه سال آینده در تمام شهرهای کشور پلان آبرسانی شهری تطبیق شود.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی روز دوشنبه (۳ جدی) در پنجمین کنفرانس ملی شهری در کابل از تطبیق پلان آبرسانی در تمام شهرهای کشور تا سه سال آینده خبر داد.

آقای پیکار گفت، بنابرمشکلات کمبود آب در شهرها پلان‌های آبرسانی شهری در تمام ولایات روی دست گرفته شده و تا سه سال آینده این پلان‌ها تطبیق خواهد شد. او تطبیق پلان آبرسانی را بخشی از استراتیژی انکشاف شهری خواند.

وی همچنان بیان داشت که برنامه‌ی ساخت منازل مسکونی با شدت در حال تطبیق است و تا دو سال دیگر به بیش از یک و نیم میلیون نفر منازل مسکونی توزیع خواهد شد. او کشورهای هند و چین را حامیان مالی پلان ساخت مسکن دولت افغان عنوان نمود.

وی در ادامه به کهنه‌گی ساختار و پلان گذاری و عملکرد وزارت شهرسازی اشاره کرده، آن را متعلق به قرن‌های ۱۹ و ۲۰ دانست، به بیان وی با آنکه تغییرات گسترده در پلان گذاری‌های شهری به میان آمده اما وزارت شهرسازی افغانستان هنوز پلان‌های سال ۱۹۰۰ را در انکشاف شهرها عملی می‌کند.

او تعدیل ساختار وزارت شهرسازی و تدوین استراتیژی جدید مطابق به نیازمندی روز را از ضروریات عمده‌ی سکتور شهری خواند که باید در ارتباط به آن اقدام شود.

همچنان محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور نیز ساختار و استراتیژی کهنه در سکتور شهرسازی را قابل پذیرش ندانسته بر تعدیل آن تاکید کرد.

رییس جمهور غنی با اشاره به ساختار شهرهای افغانستان گفت، میراثی که از گذشته به حکومت وحدت ملی مانده شهرهای غیر متحرک است، به گفته او شهرها باید به خودکفایی برسند و به منابع تولید تبدیل شوند.

او مشکل کمبود دسترسی به آب، وجود ساحات گسترده غیر پلانی و غصب زمین درشهرها را از مشکلات عمده‌ی شهری دانسته گفت که در سه بخش یاد شده باید راه حل‌های واضح روی دست گرفته شود.

رییس جمهور غنی، مشکل آب کابل را با تکمیل شدن بند شاه توت که به گفته وی درمراحل آخر کار خود قرار دارد، رو به حل شدن دانست، در بخش غصب زمین برتعقیب عدلی غاصبان تاکید کرد و از تغییر وضع ساحات غیر پلانی نیز خبر داد.

او تبدیل ملکیت‌های عرفی به ملکیت‌های شرعی را نیز یکی از شاخص‌های انکشاف شهری عنوان کرده گفت، وقتی این تحول به میان آید میزان سرمایه گذاری به میلیاردها دالر خواهد رسید. وی گفت مردم باید از ملکیت‌های شان اطمینان داشته باشند تا روی آن سرمایه گذاری کنند.

در بخش انرژی نیز رییس جمهورغنی، تولید انرژی از طریق آفتاب و باد را از برنامه های مهم دولت درجریان سالهای پیشرو دانست، به گفته او روی برق وارداتی هم سرمایه گذاری می‌شود، به دلیل آنکه این بخش از مجرای ترانزیت انرژی منبع عواید محسوب می‌شود، اما تمرکز دولت به هدف خودکفایی روی انرژی آفتابی و بادی خواهد بود.

محمداشرف غنی، بخش دیگر از مشکلات شهری را چالش‌های دانست که زنان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، او گفت مشکلات شهری از زاویه دید زنان مورد توجه قرار نمی‌گیرد که این مسئله قابل قبول نیست و مشکلات شهری زنان باید حل شود.

پیش از این سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز مشکلات شهری زنان را بخشی از خشونت‌های دانست که علیه این قشر به شکل ناخود آگاه روا داشته می‌شود، او نبود حتی یک تشناب را در مسیرهای رفت و آمد شهری برای زنان چالشی دانست که باعث کاهش عبور و مرور زنان در سطح شهر می‌شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید