روزنامه اصلاح

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث: ۹۲ هزار تُن گندم به آسیب دیدگان حوادث طبیعی، توزیع شده است

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، دست‌آوردها وبرنامه های این وزارت را در برنامه‌ی”حسابدهی حکومت به ملت”، توضیح داد.

نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث که روز شنبه در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت گزارش می داد افزود: به هدف وقایه وکاهش خطرات ناشی از حوادث، اطلس آسیب پذیری ولایات و ولسوالی ها دربرابر سیلاب ها و برفکوچ ها تهیه گردیده، پیش بینی وضعیت جوی به گونه‌ هفته‌وار انجام می شود و برای کمیسیون های ولایتی مبارزه با حوادث، رهنمود فعالیت های آنان به هدف کاهش آسیب پذیری، ترتیب شده است.

آقای فهیم می گوید: بربنیاد برنامه‌ی مقابله با خشکسالی، تهیه وتوزیع بیش از ۱۳ هزار تن خوراکه حیوانی به ۸ ولایت، تهیه آب آشامیدنی برای ۹۰۰ هزار فامیل، عرضه‌ی خدمات صحی برای ۴۰۰ هزار نفر در بیست ولایت و تهیه وتوزیع بیش از ۹۲ هزار تن گندم برای ۳۴ ولایت؛ در سال ۱۳۹۷ صورت گرفته است.

وی افزود که در سال گذشته در همکاری با موسسات ماین روبی ۶۲ کیلومتر مربع ساحات ملوث با ماین پاک کاری شده است و در این عرصه، حمایت جامعه‌ی جهانی برای تداوم این برنامه ها نیز جلب گریده است. 

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید، ترتیب پروفایل خطرات وحوادث طبیعی، تطبیق۴۵ پروژه‌ی کوچک اضطراری درمحلات آسیب دیده، پاکسازی ۴۸ کیلومتر مربع ساحات ماین ومهمات منفجر ناشده، نهایی سازی سند پلان استراتیژیک پنج ساله‌ی مدیریت حوادث ونظارت ازتطبیق پروژه ها وبرنامه های کاهش دهی خطرات وحوادث طبیعی؛ برنامه های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث برای سال ۱۳۹۸ است.

وی افزود که حکومت برای کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی وآگاه ساختن شهروندان از خطر ناشی از حوادث، اقدامات لازم را روی دست دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید