روزنامه اصلاح

وزارت انرژی و آب قرارداد  سه پــروژه‌ی عام‌المنــفعه را امــضا کـرد

   وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید که این وزارت بر اساس تعهدات و برنامه‌های درازمدت خویش برای ساخت زیربناهای آبی، ساخت نیروگا‌ه‌های برق و مدیریت همه جانبه ی منابع آب و برق کشور؛ قرارداد دیزاین تفصیلی بند مچلغو ولایت پکتیا را به ارزش یک میلیون دالر امریکایی، بازسازی کانال چم تیپه ولایت کندز را به ارزش ۱۶ میلیون افغانی و تحکیم سواحل رودخانه درونته(قریه عزیزخان کځ) را به ارزش ۵۵ میلیون افغانی با شرکت‌های برنده به امضا رسانده است.

انجینیر محمد گُل خُلمی معیین انرژی و سرپرست وزارت انرژی و آب هنگام امضا این قراردادها گفت:

مسأله بند مچلغو که از چندی بدین سو مشکلاتی را درپی داشته است، اینک با هدایات مقام محترم ریاست جمهوری و تلاش‌های رهبری وزارت حل شده است. مشکلاتی که قبلاً داشتیم ضعف کمپنی، مشکلات تخنیکی، نواقص در پروسه تدارکاتی و در اوایل مشکلات امنیتی بود که خوشبتخانه در حال حاضر تمامی این چالش ها از میان رفته است و طوری که می بینید امروز قرارداد دیزاین تفصیلی این بند را با یک شرکت خارجی بنام کمپنی انجنیری پاکستانی به امضا می‌رسانیم.  هزینه‌ی این پروژه ۱ میلیون دالر امریکایی است که قرار است کار دیزاین آن یک ماه را در بر گیرد.

آقای خُلمی همچنان تأکید کرد که بند مچلغو  ۵۸٫۵ متر ارتفاع دارد  و  ظرفیت ذخیره کاسه بند ۵٫۲۸ میلیون متر مکعب آب می‌باشد.  او یادآور شد که با تکمیل شدن کار بند مچلغو، بیش از ۲۳۵۳ هکتار زمین تحت پوشش آبیاری قرار خواهد گرفت و ۱میگاوات برق تولید خواهد شد.

در ادامه، قرارداد بازسازی کانال چم تپه با شرکت ساختمانی و انکشافی اجتماع به امضا رسید. این پروژه در ولسوالی گل تیپه ولایت کندز موقعیت دارد  و هزینه ی آن بیش از ۱۶ میلیون افغانی است. این کانال در حال حاضر ۹۱۰ هکتار زمین را آبیاری می‌کند و قرار است پس از بازسازی این مقدار به ۱۱۵۹ هکتار افزایش یابد. پروژه یادشده ۷٫۹ کیلومتر طول دارد و ۱۵۵۰ خانواده از آن مستفید می شوند.

آخرین قرارداد مربوط به پروژه تحکیم سواحل رودخانه درونته(قریه عزیزخان کځ) است که با شرکت ساختمانی نبی افغان  و ژواک انجنیرنگ به امضا رسید. این پروژه در ولسوالی قرغه‌ای ولایت لغمان موقعیت دارد و هزینه  ی آن بیش از ۵۵ میلیون افغانی است.  این کانال ۲۰۵۵ متر طول دارد و بیش از ۱۵۰۰ تن از آن بهره‌مند می شوند.

با این حال نمایندگان ولایت‌های پکتیا و لغمان از تلاش های وزارت انرژی و آب برای آغاز مجدد کار بند مچلغو و بازسازی دیوار تحکیماتی در ولایت لغمان ابراز قدرانی کردند و تأکید کردند  که مردم این ولایت‌ها در انجام این پروژه ها از هیچ نوع همکاری با وزارت انرژی و آب دریغ نخواهند کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید