روزنامه اصلاح

وزارت انرژی وآب: ۲۵۱پروژه در بخش مدیریت منابع آبى به بهره برداری رسیده است

مسؤولان وزارت انرژی و آب کشور می گویند که این وزارت در بخش تولید و انتقال انرژى برق،۲۶ پروژه را تحت کار دارد و ۸ پروژه‌ی دیگر در این بخش، مراحل تدارکاتى خود را طى مى‎نماید.

الماس باور زاخیلوال، معین مالی واداری وزارت انرژی وآب که روز پنجشنبه در برنامه‌ی “حسابدهی حکومت به ملت” در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت دست آوردها و برنامه این وزارت را ارایه می کرد، افزود که پس تکمیل شدن این پروژه ها در حدود یکصد و ده هزار خانواده به صورت مستقیم از آن بهره مند خواهند شد.

آقای زاخیلوال گفت: وزارت انرژی و آب در بخش مدیریت منابع آبى که شامل اعمار بندها، کانال هاى آبیارى، تحکیم سواحل دریاها و پروژه هاى حفظ و مراقبت تأسیسات آب می گردد، ۲۵۱ پروژه را تکمیل و به بهره بردارى سپرده است که در این پروژه ها بیش از  یکصدو چهل و شش هزار و پنجصد و شصت و هفت خانواده به صورت مستقیم بهره مند شده اند.

به گفته وی، ۱۲۶ پروژه‌ی دیگر شامل بندهاى بزرگ و کوچک، پروژه هاى حفظ ومراقبتى و تحکیم کارى سواحل و بازسازى کانال ها، سروی، دیزاین، طی مراحل تدارکاتی وکار عملی آن آغاز گردیده و همچنان سروی ودیزاین ۳۴۵ پروژه دیگر تکمیل ومراحل تدارکاتی، عقد قرار داد و پلان آن جریان دارد.

افزون براین، ۵ پروژه‌ی بزرگ زیر بنایی زیر کار قرار دارند ولایحه وظایف جهت مطالعات دیزاین تفصیلی ۸ بند دیگر نیز تکمیل شده وبرای سال ۱۳۹۸ طی مراحل تدارکاتی قرار دارد.

معین وزارت انرژی و آب گفت که در بخش تحکیم سواحل دریاها در سال ۱۳۹۷ کار چهل ودو پروژه‌ی تحکیماتی در ولایت ها وقریه های مختلف کشور تکمیل گردیده است. همچنان مراحل سروی دیزاین، طی مراحل تدارکاتی وکار ساختمان ۶۵ پروژه‌ی تحکیماتی در پنج حوزه‌ی دریایی آغاز گردیده ودر حال حاضر جریان دارد.

وی افزود که ریاست برنامه هاى انرژى وزارت انرژى و آب، پروژه هایی را در حال تطبیق دارد که از آن جمله از بند آبگردان و تولید برق آبى شاه و عروس در ولسوالى شکر دره ولایت کابل، دستگاه برق آبى کوچک منوگى در ولایت کنر، بازسازى و ترمیم بند برق چک وردک، باز سازى دستگاه برق آبى کوچک چهاردهى غوربند ولایت پروان و ترمیم اساسى دروازه هاى بند برق نمبر اول پلخمرى می توان یاد کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید