روزنامه اصلاح

وزارت امور مهاجرین: ۹۵هزار خانواده، به کمک‌های عاجل زمستانی نیاز دارد

وزارت مهاجرین وعودت کننده گان از توزیع کمک های زمستانی برای نود و پنج هزار خانوادۀ بیجا شده که در سرتاسر کشور به ثبت رسیده، خبر داده است.

رضابایر سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کننده گان در این مورد گفت: کسانی که از اوایل سال ۲۰۱۹ از محلات اصلی شان از اثر نا امنی و حوادث طبیعی بیجا گردیده اند، به ۵۴۷۷۲۹ تن می رسد. بیشتر آنها از ولایت های هلمند، بغلان، بدخشان، جلال آباد و کنر می باشند که حدود هفتاد و هشت هزار و دوصد و چهل و هفت خانواده می شوند.

 از جمله حدود سی و سه هزار خانواده دو باره به محلات اصلی شان باز گشته اند، یکتعداد این خانواده ها در حمایت مستقیم وزارت مهاجرین وعودت کننده گان از بودجه وزارت، کمک و برگشت داده شده اند. از جمله این تعداد یعنی هفتاد و هشت هزار و دوصد و چهل وهفت خانواده بیجا شده؛ حدود نود درصد آنها مستحق کمک های بشری شناخته شده اند که از سوی وزارت مهاجرین و عودت کننده گان مطابق نیازمندی شان بسته های کمکی شامل وسایل خانه، مواد غذایی و سایل آشپزخانه و پول نقد در طول سال توزیع شده است.

وی گفت: برای جلوگیری از آسیب پذیر  شدن بیجا شده گان و برگشت کننده گان و خانواده های مستحق، در نظر است در زمستان ۱۳۹۸ برای ۹۵ هزار خانواده در سرتاسر افغانستان کمک رسانی شود. به گفته وی، وزارت مهاجرین و عودت کننده گان در تلاش تامین بودجه است تا تمامی خانواده های بیجا شده را تحت پوشش کمک های بشردوستانه قرار بدهد.

آقای بایر گفت: در حال حاضر یکصدو نود میلیون افغانی از بودجه دولت به وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان اختصاص داده شده که برای حدود ۱۲۵۰۰ خانواده تکافو می کند. وزارت امور مهاجرین تعهد دارد برای پنجاه هزار خانواده ی دیگر با کمک موسسات بین المللی در زمستان پیشرو کمک صورت بگیرد.

آقای بایر گفت: بر اساس یک سروی که با همکاری موسسات بین المللی انجام شد، مشخص گردید که ۹۵ هزار خانواده، نیازمند کمک های زمستانی استند.

وی افزود: علاوه بر این، خانواده های که از یک ولایت به ولایت دیگر بیجا شده اند، خانواده های آسیب پذیر و مستحق که از کشورهایی ایران و پاکستان به وطن برگشته اند و نیازمند کمک استند، تحت پوشش کمک های زمستانی قرار می گیرند.

علاوه بر کمک های زمستانی، امسال وزارت امور مهاجرین وعودت کننده ها روی برنامۀ برگشت بی جا شده گان به محلات اصلی شان تاکید دارد و تلاش می شود تا آن عده از بیجا شده گانی که امنیت محلات اصلی شان تامین شده و شرایط زندگی مساعد است، به محلات اصلی زندگی شان برگردند.

آقای بایر گفت: ما با اهدای بسته های تشویقی که از بودجه ی مشخص وزارت مهاجرین و عودت کننده توزیع می شود، موفق شدیم ۳۳ هزار خانواده را در سال ۲۰۱۹ به محلات ا صلی شان برگشت بدهیم، این روند ادامه دارد و برای خانواده هایی که علاقمند برگشت به محلات اصلی شان استند، زمینه ی برگشت فراهم می شود.

وی گفت: در کنار این برنامه، وزارت تلاش دارد تا برای بیجا شدگان که در هر محل زندگی دارند، زمینه های خدمات اجتماعی، شهری، تعلیمی و صحی را فراهم بسازد.

آقای بایر افزود: برای حل مشکل مسکن بیجا شدگان که از یک ولایت به ولایت دیگر بیجا شده و مسکن گزین استند، کمپ ها و “شلتر” هایی فراهم شده است. برای آنعده از بیجا شده گانی که در ولایت هرات در زمین های مردم خیمه برپا کرده بودند، مکان دیگری در نظر گرفته شد و فعلا پانزده هزار خانواده در این کمپ زندگی می کنند.

برای یکتعداد دیگر از سوی وزارت مهاجرین و عودت کننده ها خیمه توزیع شده و به نحوی مشکل مسکن شان حل ساخته شده است، امسال در فصل سرما از این ناحیه مشکل وجود ندارد.

تنها مشکلی که بسیار عمده  و اساسی است، نبود زمینه کار برای بیجا شدگان است. از اینرو در تلاش استیم، تا این مشکل هم به گونه ای حل شود و بیجا شدگان بتوانند نیازمندی شان را با ایجاد کار و اشتغال رفع بسازند. هم اکنون مشکل نبود مکاتب، کلینیک های صحی و سایر خدمات شهری برای بیجا شدگان وجود دارد که وزارت مهاجران و دعوت کنندگان برای حل این مشکلات با کمبود بودجه مواجه است.

وی افزود: در بخش توزیع بسته های زمستانی  به خاطر اینکه مانند سالهای قبل مشکل ایجاد نشود، میکانیزم خاصی از سوی کمیته اجراییه امور عودت کننده گان و بیجا شدگان به ریاست داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و تحت نظارت وزارت امور مهاجرین و دعوت کنندگان توزیع می شود.

تنها بیجا شدگان که در مناطقی از شهر کابل زیر خیمه ها زندگی دارند شامل توزیع کمک های بشری نمی شوند. زیرا مطابق پالیسی موسسات بین المللی  در بخش بیجا شدگان و پالیسی ملی بیجا شدگان وزارت امور مهاجرین و دعوت کنندگان، هر خانواده‌ی بیجا شده پنج سال تحت پوشش قرار می گیرد. اما این بیجا شدگان مدت ده الی پانزده سال می شود که دراین محلات زندگی دارند و علاقمند برگشت نیستند.

بنابر این موسسات بین المللی به این تعداد خانواده ها توجه ندارند؛ در غیر آن وزارت مهاجرین آمادگی برگشت آنها را به محلات اصلی شان دارد.

مهوش

ممکن است شما دوست داشته باشید