روزنامه اصلاح

وزارت امور داخله: نیروی بیشتری به محلات انتخاباتی اعزام می‌شود

وزارت امور داخله می‌گوید که به هدف تأمین امنیت بهتر پروسۀ انتخابات ریاست جمهوری، نیروی بیشتر به محلات انتخاباتی اعزام می‌شود.

نشست امنیتی فوق‌العاده به هدف تامین امنیت خوبتر پروسۀ انتخابات شام روز دوشنبه، ۷ اسد در وزارت امور داخله دایر گردید.

این نشست که به ریاست سرپرست وزارت امور داخله برگزار گردیده بود، در آن معاون اول این وزارت، معین ارشد امورامنیتی و سایر مسوولان ارشد پولیس به شمول رهبری پولیس کابل حضور داشتند.

محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله یکبار دیگر در این نشست امنیتی تأکید ورزید که تأمین امنیت پروسۀ ملی انتخابات در اولویت کاری وزارت امور داخله قرار دارد و نیروهای امنیتی و دفاعی و به ویژه نیروهای پولیس ملی منحیث نهاد اصلی تأمین کنندۀ امنیت انتخابات، به گروه‌های هراس افگن اجازه مختل سازی این پروسه بزرگ ملی را نخواهند داد.

سرپرست وزارت امور داخله، همچنان گفت که گروه‌های تروریستی و مشخصاً هراس افگنان طالب به دنبال آنکه حملات تروریستی‌شان در میدان‌های نبرد ناکام شده و شکست سنگین را متقبل شدند، اکنون از رویارویی با نیروهای امنیتی و دفاعی در هراس اند.

مسعود اندرابی گفت:”اما این پایان مأموریت ما نیست، تروریستان و باداران شان کوشش خواهند کرد تا برای انتقام گیری، پروسۀ ملی انتخابات را با حملات بزدلانه مختل سازند، در پاسخ به این نیز ما تدابیر بیشتر امنیتی اتخاذ نموده‌ایم، به همین دلیل هدایت داده می‌شود تا نیروی کمکی بیشتر به محلات انتخاباتی اعزام گردند.”

آقای اندرابی یکبار دیگر به بی طرفی نیروهای پولیس ملی در روند انتخابات تاکید نموده افزود: ” هر نوع اشتراک و مداخلۀ یک منسوب پولیس در کمپاین های انتخاباتی و روند انتخابات برای ما غیر قابل قبول بوده و در صورت تخلف از این امر، فرد متخلف مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت“.

در همین حال لوی پاسوال عبدالصبور قانع معاون نخست وزارت امور داخله، اطمینان داد که همه هدایات شخص سرپرست این وزارت را در همکاری با معینان و دیگر اعضای رهبری وزارت امور داخله اجرای خواهند نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید